Veckans Fokus

Kasparov: »Valen styrs från Kreml«

Den tidigare schackvärldsmästaren Garry Kasparov är den samlande kraften i den oppositionsrörelse som försöker utmana kretsen kring president Putin. Han representerar en rörelse som kallar sig Ett annat Ryssland, där alla från gammelbolsjeviker till liberaler och konservativa samlats. Som koalitionsgrupp får Ett annat Ryssland inte ställa upp i parlamentsvalet 2 december, men rörelsen har enats om att lansera Kasparov som sin kandidat i presidentvalet i mars nästa år.

Fokus medarbetare Malcolm Dixelius har träffat Garry Kasparov i Moskva och diskuterat oppositionens möjligheter och Putins åtta år vid makten.

Hur tolkar du Putins beslut att ställa upp i parlamentsvalet?

– Putin och hans anhängare försöker komma på de rätta kombinationerna för att behålla makten så länge som möjligt, utan att skada sitt förhållande vill väst, där de har sina pengar förvarade. Om de skulle bryta drastiskt mot författningen, skulle det skada detta förhållande. Om Putins favoritoligarker känner att han inte längre kan garantera säkerheten för deras pengar utomlands skulle hans regim kunna falla ihop plötsligt. Jag betvivlar att Putin verkligen blir premiärminister, eftersom han själv antydde det och han brukar alltid lägga ut rökridåer för att dölja sina egentliga avsikter.

Ditt parti får inte vara med i parlamentsvalet. Vad är det bästa tänkbara valresultatet ur din synvinkel?

– Jag skulle inte använda ordet »val« för att beskriva denna iscensatta föreställning. Både nästa månads parlamentsval och presidentvalet i mars styrs noggrant från Kreml. De kontrollerar vem som får vara med på valsedlarna och vem som räknar rösterna, så resultatet är helt förutsägbart. Ryssarna känner allt starkare av den här bristen på inflytande, samtidigt som deras levnadsstandard stagnerar trots de oljerikedomar som de kan se på tv.

Vad är det värsta tänkbara resultatet?

– Man kan alltid vara säker på att vad vi än föreställer oss, så kan Putin-regimen hitta på något som är värre. De kommer att använda valet i december som en folkomröstning om Putin. Det garanterar ett positivt resultat för det statskontrollerade partiet Förenade Ryssland. Resultatet kommer att utnyttjas till att skapa en struktur som förlänger den här lilla klickens maktinnehav.

Du är känd för världen som en exceptionellt begåvad schackspelare. Vad är dina kvaliteer som politiker och tänkbar president i Ryssland?

– Schackbegåvning är inte användbar till något annat än schack. Men jag har nytta av sådant jag lärt mig under min schackkarriär: att anpassa mig när jag möter nya utmaningar, att träna och arbeta hårt, kampanda, strategisk planering och en förmåga att se saker i ett större perspektiv. Sen jag slutade med schack i mars 2005 har jag arbetat hårt för att förbättra mina egenskaper som politiker. Att försöka hålla samman den breda koalitionen Ett annat Ryssland har varit en svår men givande utmaning.

Ett annat Ryssland som stödjer din presidentkandidatur är ju ett brett spektrum av politiska grupperingar – kan du placera in dig själv på en höger-vänsterskala?

– Traditionella politiska grupperingar har begränsad betydelse i dagens Ryssland.Man är endera för demokrati och emot Putin, eller för regimen och en polisstat. Jag förmodar att i de flesta europeiska länder skulle jag hamna bland de konservativa. Jag är för fria marknader och minimala regleringar. Jag är en stark förkämpe för mänskliga rättigheter och individens frihet.

Har du några individer som politiska föredömen?

– Churchill, Reagan och Thatcher hör alla till den kategori människor som hade starka övertygelser och stred för dem hela livet, vare sig de var populära eller inte. Jag beklagar att det finns få personer som de i dag. Dagens politiker verkar kämpa för det som de tror ska ge dem en tillfällig fördel.

Vilka mål har du satt för dig själv inför presidentvalet 2008?

– Vi ser det som en möjlighet att påvisa avsaknaden av demokrati under Putin. Våra aktiviteter tvingar Kreml att visa upp sin nolltolerans mot opposition och kritik. Vi ger också en röst åt de över hundra miljoner människor vars liv blir allt svårare.

Vad vore din första åtgärd som rysk president – på det nationella planet och internationellt?

– Jag är olyckligtvis inte i den situationen att jag kan lägga fram en handlingsplan för en president. Men mina prioriteringar som president skulle vara desamma som de är i dag: ett massivt reformprogram för att bygga och restaurera Rysslands demokratiska institutioner. Utan dem skulle andra förbättringar bara bli tillfälliga. Jag skulle göra medierna fria, liksom valprocessen, göra oss kvitt de icke folkvalda byråkraterna och stoppa den korruption som nått episka proportioner. Folket ska kunna bestämma själva vilka förtroendevalda de vill ha. Ryssar är inte alls fientliga mot väst. Det visas konsekvent av olika opinionsundersökningar. De är till exempel betydligt mer oroade över Kina än över USA.

Hur tänker du dig Ryssland om åtta år?

– Som ett starkt, oberoende land som respekterar sina medborgare och det internationella samfundet. Ett Ryssland som fortfarande bygger sina demokratiska institutioner och moderniserar sin ekonomi. Putins år vid makten har gjort otroligt stor skada inom båda dessa områden och det är lättare att riva ner än att bygga upp.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera