Ekonomi

Är han hård nog?

Börje Ekholms lackmustest som vd handlar om att skära bort olönsamma delar i koncernen.

I går, torsdag, lade Ericsson ett förfärligt år till handlingarna. Bokslutsrapporten kom efter Fokus pressläggning, men stora delar av innehållet var känt. Verksamhetsåret präglades av vikande försäljning, ledningskriser, vinstvarningar och nedskärningar. Aktiekursens utveckling säger det mesta: ner nära 40 procent på tolv månader.

Bokslutet är också Börje Ekholms första som vd. Han tillträdde för blott två veckor sedan. Förväntningarna på att han skulle presentera stora strategiska nyheter efter så kort tid var närmast obefintliga. Däremot finns det bland ägare, investerare och anställda förhoppningar – eller farhågor, beroende på hur man ser det – om att han om några månader lanserar ett genomgripande program för att få ordning på krisföretaget.

Interna och externa bedömare är tämligen eniga om att Ericsson måste fokusera på kärnverksamheten, det som i den interna jargongen kallas Radio. Enkelt uttryckt handlar det om att leverera mobilnät och hantera överföringen – sändning och mottagning av radiosignaler – i dessa.

– Radio är Ericssons DNA. Här är vi bäst i världen. Allt det som är lönsamt i Ericsson och större delen av patentportföljen kommer från Radio, säger exempelvis en tidigare medlem i koncernledningen, som anser att Börje Ekholm bör skära bort allt annat.

Det är en radikal tanke som skulle medföra att mellan 30 000 och 40 000 av koncernens cirka 110 000 anställda tvingades sluta. Stora delar av den verksamhet som kallas Tjänster skulle försvinna. Affärsområdet sköter installation och drift av mobilnät åt Ericssons kunder, mobiloperatörerna. Även den omhuldade satsningen på Media, enkelt uttryckt innehåll, skulle gå i graven. Liksom koncernens sorgebarn, den del som utvecklar routrar, en sorts »växlar« som hanterar datatrafik i mobilnäten. Här har Ericsson plöjt ner tiotals miljarder kronor över åren utan att få något tillbaka.

En analytiker på en av storbankerna tror att ett så omfattande program skulle minska Ericssons omsättning med en tredjedel till runt 150 miljarder. Samtidigt skulle rörelsemarginalen fyrfaldigas till 15–20 procent, nivåer som inte har skådats på tio år.

– Radio är framtiden, säger aktieanalytikern Per Lindberg och pekar på att nästa generations mobiltelefoni, så kallad 5g, på sikt kommer att eliminera behovet av fasta telenät.

Han vill också se ett smalare och spetsigare Ericsson, men varnar Börje Ekholm för att kasta ut barnet med badvattnet.

– Det råder missförstånd kring tjänsterna. Det går inte bara att stycka av dem. De ger Ericsson en betydande eftermarknad. Att göra sig av med hela tjänstesidan vore ungefär som om Volvo skulle sluta sälja reservdelar till sina lastbilar. Huvudlöst.

Anders Elgemyr, som har bevakat Ericsson i över 25 år, tror att Börje Ekholm har möjlighet att vända skutan, men att det krävs stora förändringar. Den tidigare ledningen och styrelsen har varit för veliga.

– I den uppkopplade värld vi går in i finns mängder av tillämpningar som kräver 5g. Det handlar om självkörande bilar i stadsmiljö, distanskirurgi eller fjärrstyrd gruvdrift där kommunikationen måste lösas med radio. Men om Ericsson ska med på tåget krävs mod och beslutsamhet.

Bedömarna är eniga om att Hans Vestberg var en ambitiös och kunnig vd, men att han saknade den hårdhet som krävs för att genomföra nödvändiga förändringar.

– Vi får väl se, men Börje Ekholm kanske är tuffare på den punkten, säger Per Lindberg.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera