Minnesord

Ulf Dinkelspiel

Ambassadör och politiker, dog den 9 januari, 77 år gammal.

Sveriges Europaminister Ulf Dinkelspiel hade spelat sina kort väl. Mycket tack vare sin aristokratiska folklighet lyckades han, unikt nog, få till ett svenskt undantag från EU:s tobaksdirektiv (att alla tobaksprodukter »för oralt bruk som inte avses att rökas eller tuggas« ska vara förbjudna). Han var övertygad om att matchen om snuset var avgörande för att svenskarna skulle rösta ja till inträdet i EU (då EG).

– För svensken var det självklart både sakligt och psykologiskt. Man tänkte: Vad har EG med snuset att göra? kommenterade han och berättade senare att Pelle Wendel, Expressens reporter, bjöd honom på en prilla när EU-avtalet var klart.

– Jag hade sagt till Wendel att när förhandlingarna var i lås skulle jag ta min första pris. Jag gick till presskonferensen via toaletten.

Ulf Dinkelspiel efterlämnar hustrun Louise och tre barn,  journalisten Charlotte samt entreprenörerna Jan och  Peder. Familjen står nära kungafamiljen, och Peder är gift med kronprinsessan Victorias barndomsvän Caroline.

Ulf Dinkelspiel föddes i juli 1939 i Sveriges finaste kvarter, Oscars församling i Stockholm. Som son till bankirfirman Öhmans ägare och vd Max Dinkelspiel och hans Brita, född Björnstjerna, skulle han inte göra någon besviken.

Under gymnasietiden på Beskowska läroverket odlade han konsten att pricka rätt, som ordförande för skolans gevärsskytteförening. När han tröttnat på tiopoängarna övergick han till älgjakt och golf.

Efter Handels blev han »skåpvakt« på Öhman, vilket innebar att på telefon ta emot köporder på aktier. Han kom som 21-åring att bli Sveriges yngste börsmäklare och har senare i livet kallat sig »Sveriges första yuppie«.

Men för att inte fastna i familjeföretaget gick Ulf Dinkelspiel vidare till att i stället bli en samhällsapparatens allt-i-allo.

Hans diplomatiska karriär började 1962 när han anställdes på utrikesdepartementet för jobb i bland annat Tokyo, på OECD-delegationen i Paris och senare i Washington. Så småningom utsågs han till ambassadör och chefsförhandlare.

I politiken gjorde han sig allmänt känd för sitt kärleksförhållande till Europa. Han förhandlade fram frihandelsavtalet på 1970-talet tillsammans med Olof Palme, han skötte EES-förhandlingarna i början av 1990-talet med tidigare socialdemokratiska statsministern Ingvar Carlsson, som kallade honom för »en av få glädjande saker med Bildts regering«. 1994 ansvarade han för förhandlingarna om EU-medlemskapet tillsammans med Carl Bildt. Moderat partimedlem blev han först när han utsågs till utrikeshandelsminister 1991. Efter den borgerliga valförlusten 1994 gick Dinkelspiel till näringslivet, bland annat som vd för Exportrådet

I näringslivet var Ulf Dinkelspiel något av ett styrelseproffs, och satt i styrelserna för bland annat familjeföretagen Öhman och Nordnet, Kungliga Tekniska högskolan, Landshypotek samt konsultbolaget ÅF.

Dinkelspiel ansåg att skillnaderna mellan näringslivet och det offentliga var betydande. Men Gud nåde den som ansåg att politiker ägnade sig åt »mycket snack och lite verkstad«. Den hade inte förstått villkoren.

Dinkelspiel följde i stället sitt eget motto: »Hoppa gärna i galen tunna, men hoppa för fan!«, som han citerades i Sydsvenskan i juli 2009.

Ulf Dinkelspiels sista stora ekonomipolitiska slag förlorade han dock, det om den svenska anslutningen till euron. Han ledde ja-kampanjen och såg euron som en självklarhet i och med EU-medlemskapet.

»Ulf Dinkelspiel var på många sätt en av de bästa. En familjemänniska av bästa slag men också en vän, kompis och kamrat . Vi behövde fler Ulfar. Vi får alla ulfa till oss«, skrev moderaten Gunnar Hökmark på sin blogg i en uppmaning till sina partivänner att fortsätta få saker uträttade i Dinkelspiels anda.

Vägen till Sveriges EU-medlemskap var lång och krokig. Ulf Dinkelspiel samarbetade med tre statsministrar för att hitta lösningen: Palme, Carlsson och Bildt.

Hur skulle de lyckas att få svenskarna att förstå sig på EU? Och hur skulle EU förstå sig på svenskarna?

»Columbi ägg« är allegorin om Christofer Columbus som visar att problem kan ses som olösliga innan man vet svaret, men kan tyckas triviala när lösningen väl är på plats. Som vägen till Sveriges EU-medlemskap. Snuset. Ett Columbi ägg.

Och det var Ulf Dinkelspiel som hittade lösningen.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera