Ekonomi

Fulspelet på fondtorget

Miljarder försnillas ur PPM-systemet. Och Löfven vill göra om hela härligheten. Men han får mothugg.

Förtroende är A och O i finanssektorn. Det visste redan August Strindberg. I »Röda rummet« från 1879 beskrivs hur en ung man utan egna medel startar ett försäkringsbolag. Han får rådet att fylla styrelsen med namnkunnigt folk.

»Vi måste ha ett före detta statsråd. Och så en greve! Det blir svårare /…/ Vi får ta en professor«, säger ynglingens farbror och fortsätter:

»Åh, jag glömde det viktigaste, en jurist. Ett hovrättsråd!«

Finanskoncernen Allra är visserligen 130 år yngre än Triton, Strindbergs fiktiva försäkringsbolag. Men när det gäller styrelsens bemanning verkar den trettioårige grundaren Alexander Ernstberger tänka i samma banor som nationalskalden.

Häromveckan avgick Allras ordförande Ebba Lindsö, tidigare bland annat vd för Svenskt Näringsliv, samtidigt som bolagets fonder köpstoppades på Pensionsmyndighetens fondtorg. Strax därefter försvann även före detta justitieministern Thomas Bodström ur styrelsen. Kvar sitter bland andra Svenska Spels tidigare vd Meg Tiveus. Och i fredags tog Gunnar Axén, före detta riksdagsledamot för Moderaterna, över ordförandeklubban.

Upprinnelsen är en granskning av Allra i Svenska Dagbladet. Allra, med 160 000 sparare och 19 miljarder kronor under förvaltning, har gjort ett uppseendeväckande dåligt jobb. Bolagets fyra fonder har gått avsevärt sämre än jämförelseindex sedan starten för fem år sedan. SvD har räknat ut att spararna hade varit 4 miljarder kronor rikare om de hade stannat i den statliga soffliggarfonden Såfa.

Det krävs mer än otur eller ren inkompetens för att misslyckas med så många och breda fonder under så lång tid. Det krävs fulspel. Och sådant verkar ha förekommit, enligt sajten Småspararguiden. Allras fonder ska ha köpt komplicerade finansiella instrument till överpris från mellanhänder med kopplingar till Allras ledning. Först gjordes transaktionerna genom ett företag i Norden, senare startade Allra ett dotterbolag i Dubai där verksamheten fortsatte.

»Allt som allt pekar årsredovisningarna på att Allra kan ha mjölkat totalt 127+103+88=318 miljoner kronor från sina egna kunder«, skriver Småspararguiden. Detta utöver de fondavgifter som har tagits ut och som bara förra året uppgick till omkring 90 miljoner kronor.

Allra bemöter det man anser vara orättvis kritik i medierna på en nystartad sajt. Där tillbakavisar ledningen att fonderna har mjölkats. Men utan att förklara varför eller hur köpen av de dyra och illikvida värdepappren gjordes. Det påstås bara att ett av instrumenten gav 30 procents avkastning till fondandelsägarna. Inte heller lämnas någon förklaring till Allrafondernas sällsynt dåliga avkastning över tid.

Allraskandalen är den senaste som drabbar pensionssystemet, men inte den första. Före jul kastade Pensionsmyndigheten ut fondförvaltaren Falcon Funds från sitt fondtorg och krävde tillbaka pengarna. De 22 000 spararna förlorade 1,2 miljarder kronor, halva sparkapitalet. Parallellt stoppades även fonder från förvaltarna Fondeum och GFG. Därmed har nio av fondtorgets 844 fonder stoppats inom loppet av några månader. Och enligt uppgift till Fokus är myndigheten nära att stoppa ytterligare några fonder.

De nio har det gemensamt att de snabbt har byggt upp stora kundbaser och ett stort förvaltat kapital genom aggressiv telefonförsäljning. Enligt Pensionsmyndigheten har 600 000 svenskar nappat på den typen av »rådgivare« och »fått hjälp« att flytta sina pengar till vad som regelmässigt är dyra och dåliga fonder.

När premiepensionsvalet infördes år 2000 hade systemets fäder i Riksdagens pensionsgrupp inte funderat så mycket över att fondtorget skulle kunna bli en tummelplats för lycksökare och skojare. De hade inte heller föreställt sig att  finansbranschen skulle vara särskilt entusiastisk över fondtorget.

– De flesta trodde nog att det skulle bli något tiotal fonder, någon kanske trodde hundra. Men det var ingen som räknade med hundratals, sa Bo Könberg till ekonomisajten EFN i höstas. Han var socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen när systemet förhandlades fram på 1990-talet.

Det mest uppenbara sättet att pungslå spararna var förstås höga avgifter. Men 2015 sänkte PPM i praktiken maxavgiften till 0,89 procent och den vägen blev mindre lukrativ. Kanske var det en slump, men ungefär samtidigt började de raffinerade metoder att mjölka spararna som nu har avslöjats dyka upp. Den stora frågan är förstås om staten kan stävja avarterna. I onsdags röt statsministern till:

– Ingen ska riskera att bli lurad i vårt allmänna pensionssystem, sa Stefan Löfven till TT.

– Rapporteringen om pensionärer som berövats pensionspengar samtidigt som förvaltarna har blivit rika gör mig upprörd.

pension

Löfven beordrade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att förhandla fram en lösning med de borgerliga partierna i Pensionsgruppen.

Fast kanske var utspelet mest ett sätt att visa handlingskraft. Ett sådant arbete pågår nämligen redan. Pensionsmyndigheten är i färd med att ta fram förslag till vad som behöver göras för att spararna ska ha fortsatt förtroende för pensionssystemet. Arbetet involverar även finansinspektionen och ska presenteras till försommaren.

– Det kommer bland annat att innehålla ett förslag till betydligt strängare samarbetsavtal mellan fondbolagen och oss. Det kommer i sin tur leda till ett fondtorg som inte blir lika öppet som tidigare, eftersom vi nog kommer föreslå att kraven för att få vara med blir höga, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör, Katrin Westling Palm.

Hon nämner även striktare regler kring ägarprövning som en möjlig åtgärd liksom krav på att en viss andel av fondbolagets verksamhet ligger utanför PPM. Avkastningshistorik, hur länge man har verkat som fond och krav på minimikapital i fonden är andra möjligheter.

– Allt detta för att se till att det är seriösa, stabila företag som är med på torget. Men det innebär också att vi kommer att behöva få lov från politikerna att bryta den princip om öppenhet på fondtorget som gäller nu.

Och här rör Westling Palm vid kärnan i diskussionen. Vill Stefan Löfven göra det han har antytt – men inte sagt rakt ut – nämligen skrota fondtorget och (förmodligen) låta statliga Såfa sköta pengarna? Det skulle leda till öppen strid med de borgliga.

– Då är pensionsöverenskommelsen död, säger Solveig Zander (C), som sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott och är medlem i Pensionsgruppen.

– Premiepensionen är den enda delen i den allmänna pensionen som vi kan påverka själva. Den valfrihet som finns i systemet är jätteviktig, inte bara för oss utan också för kommande generationer.

Att däremot ställa högre krav på fonderna inom ramen för nuvarande system, är hon inte främmande för.

– Vi ska givetvis motverka att kriminella utnyttjar systemet. Där tror jag man kan göra mycket. Och där pågår ju ett arbete.

Kontrollen av fonderna kompliceras av att tillsynen inte sköts av Pensionsmyndigheten utan av finansinspektionen i det land där respektive fond är registrerad. I fallet Allra handlar det om Luxemburg. Falcon är baserat på Malta. I Sverige verkar totalt drygt 900 fonder, varav 377 finns hos PPM.

Erik Lindholm är biträdande chef för marknadsuppförandetillsyn på FI. Han säger att myndigheten bedriver vad man kallar för riskbaserad tillsyn.

– Vi identifierar risker vi ser i en verksamhet och så tittar vi på olika fenomen som är kopplade till den verksamheten, sedan följer vi upp det. Om det till exempel blir sämre likviditet i marknaden så kan det innebära att vi granskar dem som påverkas mycket av det, säger Lindholm.

– Vi driver en heltäckande tillsyn som renderar varje bolag någon typ av tillsynsåtgärd var tredje år.

Enligt personer med inblick i hur FI arbetar är det dock inga större problem för en förslagen aktör att föra myndigheten bakom ljuset under lång tid.

– Det finns inte en chans i världen att de kan ha full koll på alla de fonderna, med de resurser de har. Det är inte ens nära, säger till exempel Patrick Siegbahn på Småspararguiden. Han har själv arbetat på FI, dock inte med fondtillsyn.

Att fondtorget blir kvar i någon form, verkar sannolikt. Regeringen vill knappast riva upp den tjugoåriga pensionsöverenskommelsen i nuvarande parlamentariska läge.

Därmed är det också sannolikt att vi ännu inte har sett den sista skojaren på torget. Ekobrottslingar har en tendens att hitta nya genvägar när gamla stängs.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera