Aktuellt / Inrikes

Svepet: Brist på organ – ska lösas med nytt donationsregister där alla är med

Kristdemokraternas utspel om organdonationer, Karolinska institutet i blåsväder och Brexit med mer i dagen svep.

Liberalernas och Kristdemokraterna vill ha ett nytt donationsregister där alla är med, och där den som inte vill donera får säga nej, rapporterar Sveriges Radio. Även Centerpartiet och Vänsterpartiet har luftat liknande linjer i frågan. En statlig utredning kom nyligen med förslag om hur donationsprocessen kan underlättas, bland annat genom att ta bort anhörigas vetorätt. Ungefär 1,7 miljoner svenskar är registrerade vid donationsregistret och ökar, men det råder fortfarande en stor brist på organ.

Granskar maktmissbruk på Karolinska

Kalla fakta avslöjar maktmissbruk och jävsituationer på Karolinska institutet. Granskningen visar en stor överrepresentation bland barn till anställda på Karolinska som kommit in på utbildningen via det alternativa intagnings alternativt ”Tapil”, där de sökande skriver en levnadsbeskrivning, en uppsats och deltar i en intervju. Sedan handplockas de sökande av en kommitté av professorer och lärare på KI. Ungefär hälften av tandläkarstudenterna kommer in via Tapil. En femtedel av de som fått sin plats via Tapil har en förälder som är tandläkare eller lärare på KI.

Utrikes

Idag träffas EU ländernas ambassadörer för att diskutera en förlängning av Brexit. Läckta dokument till The Guardian indikerar att förlängningen till den 31 januari kommer att godkännas av EU, trots Frankrikes invändningar. Med alternativ om att lämna tidigare om de båda parterna enas kring ett avtal.

Undantagstillstånd upphör i Chile

Det undantagstillstånd som rått i Santiago och andra chilenska städer den senaste veckan har nu avslutats, skriver TT. På president Sebastián Piñeras order upphörde det att gälla vid midnatt. Men gatuprotesterna fortsätter. Myndigheterna intog först en stenhård linje, med både undantagstillstånd och nattliga utegångsförbud, mot demonstrationerna. Men sedan protesterna ändå rasat vidare retirerade Piñera, och inledde exempelvis i helgen en regeringsombildning.

Debatt

Vi behöver ett sammanhållande kitt för alla som bor i Sverige. Det är inte var man kommer ifrån som räknas, utan att vi formar framtiden tillsammans. Då är det viktigt med ett gemensamt språk för att kunna förstå varandra och skapa tillit och samhörighet. Nu tas viktiga steg för att genomföra Liberalernas krav på språk- och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, skriver Nyamko Sabuni (L) angående en ny medborgarskapsutredning på Svd Debatt.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 13 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft i industrin tagits fram. I dag lämnar jag en lista med de 27 viktigaste konkreta politiska förslagen från branscherna bakom färdplanerna. Nu är det upp till regeringen att undanröja hindren och stimulera näringslivets utveckling mot fossilfrihet, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, på DN Debatt.

Sveriges tillväxt efter 1990-talskrisen tillskrivs ofta makroekonomiska reformer, som införandet av en flytande valuta och inflationsmålet. Men mikroekonomiska reformer, såsom förbättrad konkurrenslagstiftning, var avgörande för att göra det svenska näringslivet mer entreprenöriellt än det amerikanska, skriver Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson vid IFN på DI Debatt.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera