Annonslämning & teknisk information

Materialdag

Annonsmaterial skall vara Fokus tillhanda senast tisdag kl.12.00 i utgivningsveckan (3 dagar före utgivningsdag).

Lämningsadress

Annonsmaterial skickas per mail. Pdf i 1.3 till annons@fokus.se

Teknisk information

ICC-profilen för annonser i Fokus finns för både Mac och PC. Här hämtar du ICC-profiler.
Tidningens skurna format: 203 x 267 mm.
Observera att utfallande annonser alltid ska ha + 4 mm extra i skärsmån.
Raster: 150 linjer per tum.
Upplösning: 300 dpi.
Färg: Inlaga och omslag 4+4 EUR.
Papper: Inlaga Galerie Lite 51 g, omslag LWC 80 g.
Tidningen häftas.

Fokus trycks av Sörmlands Printing Solution AB, Katrineholm.

Transmit material

Send a PDF in 1.3 to annons@fokus.se

Technical information

Icc-profiles for printed advertisements in Fokus: More information about Icc-profiles.
Format: 203 x 267 mm.
IMPORTANT Allow at least 4 mm trim margin on bleed sides.
Colour: 4+4 EUR.
Density 150 lines/inch.
Dpi: 300.
Paper: Galerie Lite 51g. Cover LWC 80g.
Bind by staple.