Özge Öner, Charlotta Mellander och Mikaela Backman på Handelshögskolan i Jönköping.

Bäst att bo

Andra året med nya listan

Läs allt om forskarna bakom årets Bäst att bo-rankning!

Fokus Bäst att bo-rankning har utvecklats varje år sedan starten 2006. I fjol genomgick undersökningen en större förändring, då professor Charlotta Mellander vid Handelshögskolan i Jönköping och hennes team blev ansvariga för konstruktionen av hela indexet. Så är fallet även med årets lista. I teamet ingår även doktorerna Mikaela Backman och Özge Öner samt doktoranden Tina Wallin.

Charlotta Mellander, vad tycker ni är mest intressant i år?

– Framförallt att listan är relativt stabil jämfört med förra året och det är också så det bör vara. Man ändrar inte en plats signifikant över ett år. Att utveckla och förändra en plats tar lång tid.

Vilka var tankarna när ni gjorde om indexet i fjol?

– Utgångspunkten var att ta med variabler som har något slags grund i forskningen. Dessutom kategoriserade vi kommunerna i fyra grupper efter de två faktorer som i dag främst avgör en plats förutsättningar: storlek och geografiskt läge.

– I det nya indexet som vi tog fram i fjol är kommunerna inte längre isolerade öar. Det som finns i grannkommunen – och även i kommuner ännu längre bort – kan faktiskt vara tillgängligt i många fall. En flygplats eller ett universitet är faktorer som är tillgängliga för flera än bara den kommun de ligger i. Denna aspekt har vi justerat för i vissa fall där det är lämpligt.

Hur ser ni som forskare på att jobba med en rankning som denna?

– Utgångspunkten har varit att det vi inkluderar ska vara försvarbart ur ett forskningsperspektiv. Det innebär inte att det inte finns ytterligare aspekter som kan vara viktiga för regional utveckling, men jag tror att de variabler vi tagit med fångar upp mycket av det som gör platser attraktiva.

– Det är också viktigt att komma ihåg att vårt index måste fånga det som en relativt stor andel av befolkningen tycker är attraktivt. Detta innebär inte att alla tycker att Stockholm, Uppsala och Lund är Sveriges mest attraktiva platser att bo på, men tillräckligt många måste tycka det för att indexet ska vara trovärdigt.

– Men ett index av detta slag kan aldrig jämställas med forskning. En rankning ska heller aldrig tolkas i detalj. Det kanske inte spelar så stor roll om man hamnar på plats 12 eller plats 15. Snarare ska det ses som en indikator på om man ligger i toppen, i mitten eller i botten. Dessutom, om man bryter ner indexet, kan man finna var de främsta styrkorna och svagheterna finns i sammanhanget.

– Trots detta tycker jag att det finns ett värde i att skapa listor som denna, eftersom det får platser att börja fokusera på hur det står till med livskvaliteten och att börja jobba mer strategiskt med denna fråga.

Fokus kommunrankning »Här är bäst att bo« 2015 släpps den 29 maj. För frågor och intervjuförfrågningar, kontakta Fokus redaktör Anders Billing. Frågor om undersökningen kan även besvaras av Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Läs även Charlotta Melanders blogginlägg om årets Bäst att bo-lista: "Några ord om attraktiva platser"

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera