Özge Öner, Charlotta Mellander och Mikaela Backman på Handelshögskolan i Jönköping.

Bäst att bo

»Sverige ett alltmer delat land«

Här är forskarna bakom Fokus Bäst att bo-rankning!

För tre år sedan började Fokus samarbeta med Handelshögskolan i Jönköping för att möta de högt ställda kraven på Bäst att bo-rankningens vetenskaplighet. Teamet som ligger bakom indexet består av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, doktorerna Mikaela Backman och Özge Öner samt doktoranderna Sofia Wixe och Tina Wallin.

Charlotta Mellander, ser du några intressanta rörelser på årets lista?

– En utgångspunkt för en rankning av det här slaget är att den ska vara relativt stabil över tiden. Förändringar tar tid och en plats ändrar sig nämligen inte i någon högre grad mellan två år om det inte sker något alldeles dramatiskt. En förflyttning med cirka 20 placeringar upp eller ner ligger helt enkelt inom felmarginalen. De allra flesta variabler som vi använt är oförändrade från år till år för att man ska kunna jämföra mellan åren. Dock vill jag betona att en lista av det här slaget inte ska övertolkas utan mer ses som en indikator beroende på om kommunen ligger i toppen, mitten eller botten av listan.

Vad kan kommunerna som befinner sig i långt ned på listan egentligen göra åt saken?

– Kommunerna som ligger långt ner på listan är i regel mindre platser på avstånd från en större ekonomisk motor. Det är inte så konstigt eftersom mycket ekonomisk kraft kommer med storlek. Dessa platser har alltså en tuffare utmaning men det betyder ju inte att loppet är kört. Det finns fantastiskt duktiga mindre kommuner runt om i landet och ofta beror deras framgång på att nyckelaktörerna på platsen, såsom politiker, tjänstemän, näringsliv och fastighetsägare, arbetar aktivt gemensamt för att göra platsen bättre för dem som bor där vilket naturligtvis alla vinner på.

Du reser runt mycket i Sverige – vilken är den hetaste frågan just nu vad gäller regional utveckling?

– Självklart talas det mycket om flyktingfrågan och bostadssituationen oavsett vart man kommer. Men för mig finns det en mer övergripande fråga som berör i princip alla områden, och det är det faktum att Sverige blir ett alltmer delat land där vissa platser växer väldigt fort medan andra platser krymper. Den skillnaden gör att man ställs inför helt olika utvecklingsvillkor vilket berör hela landet på ett eller annat sätt.

Fokus kommunrankning »Här är bäst att bo« 2016 släpps den 12 maj. 

Specifika frågor om undersökningen besvaras av forskarna vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping:

Helhet och fundament: Charlotta Mellander
Familj: Sofia Wixe
Arbetsmarknad: Özge Öner
Äldre: Mikaela Backman
För andra frågor, kontakta Fokus redaktör Matilda Lindwall.
Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera