Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren

Özge Öner, Charlotta Mellander och Mikaela Backman på Handelshögskolan i Jönköping.

Bäst att bo

Här är det bäst att bo – året om

På Fokus nya sajt hittar du nyheterna och analyserna om regional utveckling.

Fokus kommunrankning »Här är bäst att bo« har utvecklats varje år sedan starten 2006. I år har undersökningen genomgått en större förändring. Fokus samarbetspartner Handelshögskolan i Jönköping, med professor Charlotta Mellander, doktor Mikaela Backman samt doktoranderna Sofia Wixe och Özge Öner har tidigare varit med och gett råd om vilka variabler som ska vara med. Från och med i år är de ansvariga för konstruktionen av hela indexet.

Samtidigt lanserar vi en ny Bäst att bo-sajt. Rankningen väcker varje år stort intresse runt om i landet och frågor om vad som skapar regional utveckling och vad som gör en ort attraktiv är ju inte bara aktuella när vi presenterar själva listorna. Charlotta Mellander och hennes medarbetare hittar ständigt spännande samband och analyser. Dessa kommer du att kunna läsa om här. Välkommen till nya Bäst att Bo – året om!

Charlotta Mellander, vad skiljer 2014 års Bäst att bo från tidigare år?

– Utgångspunkten har varit att ta med variabler som har något slags grund i forskningen. Dessutom har vi kategoriserat kommunerna i fyra grupper efter de två faktorer som i dag främst avgör en plats förutsättningar: storlek och geografiskt läge.

– I det nya indexet är kommuner inte längre isolerade öar. Det som finns i grannkommunen – även i kommuner ännu längre bort – kan faktiskt vara tillgängligt i många fall. En flygplats eller ett universitet är faktorer som är tillgängliga för flera än bara den kommun de ligger i. Denna aspekt har vi justerat för i vissa fall där det är lämpligt

Hur ser ni som forskare på att jobba med en rankning som denna?

– Utgångspunkten har varit att det vi inkluderar ska vara försvarbart ur ett forskningsperspektiv. Det innebär inte att det inte finns ytterligare aspekter som kan vara viktiga för regional utveckling, men jag tror att de variabler vi tagit med fångar upp mycket av det som gör platser attraktiva.

– Men ett index av detta slag aldrig kan jämställas med forskning. En rankning ska heller aldrig tolkas i detalj. Det kanske inte spelar så stor roll om man hamnar på plats 12 eller plats 15. Snarare ska det ses som en indikator på om man ligger i toppen, i mitten eller i botten. Dessutom, om man bryter ner indexet, kan man finna var de främsta styrkorna och svagheterna finns i sammanhanget.

Vad är egentligen en attraktiv kommun?

– En av världens främsta forskare på området, professor Edward Glaeser, sa en gång att det bästa måttet på en plats attraktivitet är att se hur många som flyttar in i relation till hur många som flyttar ut. När vi sammanställt vårt index ser vi att våra värden i hög utsträckning uppfyller detta krav, vilket gör det trovärdigt. Detta tycks också i hög grad hålla i samtliga kategorier där jag tycker att vi funnit »värdiga vinnare« i varje grupp.

Fokus kommunrankning »Här är bäst att bo« 2014 släpps den 15 maj. För frågor och intervjuförfrågningar, kontakta Fokus chefredaktör Martin Ahlquist 0739-409301. Frågor om undersökningen kan även besvaras av Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 0709-678254 eller Mikaela Backman 0731-516865, alternativt Özge Öner (enbart på engelska) 0765-837933.

 

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera