Bäst att bo

Vilsamt vid Vättern

Vid Vätterns strand ligger en liten kommun som lyckas kombinera framgångsrikt företagande och låg arbetslöshet med Sveriges bästa äldreomsorg.

Thomas Werthén har nära till jobbet. Från sin pampiga gula villa som farfar byggde 1890 kan kommunalrådet traska över torget upp till kommunalhuset på mindre än tre minuter. Om han inte blir stoppad på vägen, vill säga, eller stannar själv för att prata med någon. Som nu när han möter lokalreportern, och måste hejda sig och fråga om inte reportern ska hänga med på dörrknackning i kväll. Det är valupptakt i Habo, Sveriges bästa boendekommun enligt Fokus rankning 2010.

Årets rankning skiljer sig från tidigare år på flera sätt. Till att börja med har undersökningen växt. I stället för 30 ­variabler finns det nu 42. Men den kommun som är himmelen på jorden för en person kanske inte alls är det för en annan. Därför har vi delat in undersökningen i fyra underkategorier; Ung, Äldre, Familj och Jobb. En sammanvägning av resultaten från de fyra under­kategorierna ger totalrankningen.

Den nya rankningen innebär att det ser lite ­annorlunda ut i topp. Förutom raketen Habo är det flera nya i övre skiktet, som Växjö och Vaggeryd. En rad Stockholmskommuner har fått ge plats åt Småland som i år dominerar tio-i-topp tillsammans med Skåne.

Vinnarkommunen Habo sträcker sitt böljande landskap utmed Vätterns västra strand i Västergötland. Den är till ytan och befolkningen ganska stor med nära pendlingsavstånd till Jönköping och goda kommunikationer till Göteborg, Malmö och Stockholm. Det är en typiskt väl­mående kommun med låg brottslighet, fler som föds än som dör, lång medellivslängd, få familjer med låga inkomster eller sjukpenning, få socialbidragstagare och låga ohälsotal.

Närheten till vattnet ger inte bara fisk utan även frihetskänsla, ljus och rekreationsmöjligheter. Bara Jönköping har längre strandlinje än Habo bland Vätterns kommuner.  Samhället Habo har, från att ha legat ett par kilometer från stranden, vuxit ned mot vattnet där stora områden med nya, flotta villor brer ut sig på sluttningarna med hänförande utsikt över sjön. Visst har huspriserna stigit på senare år men i Fokus rankning ligger taxeringsvärdena fortfarande  mycket bra till jämfört med resten av landet.

Alla Fokus talar med i kommunen nämner den unika småföretagsandan och Habo placerar sig också högt i Fokus Jobb-kategori med låg arbetslöshet och gott före­tagsklimat. Satsningen på näringslivet kom med kommunens gamle nestor Lars Elwing, under tjugo år Thomas Werthéns företrädare som kommunal­råd och numera kommunfullmäktiges ordförande. När han blev kommunalråd i början av 1980-talet kom han från Skånska Cementgjuteriet, numera Skanska, och hade arbetat inom näringslivet i många år. Hans vision var att bygga upp ett väl fungerande nätverk mellan kommun och företag, och att locka så många nya företag som möjligt till kommunen. Han ringde runt till trångbodda företag i trakten – främst kring Jönköping – och erbjöd lokaler och mark till rimliga priser.

– De flesta sa »Habo? Aldrig!« men undan för undan flyttade allt fler hit och vi kunde visa att företagsklimatet här var väldigt fördelaktigt. Vi lyssnade på företagarna och deras önskemål. Så har det fortsatt, säger han.

Numera ligger Habo stabilt bland Svenskt Näringslivs topp-tio varje år när företagsklimatet i landets kommuner rankas.

Ett av företagen är Carléns Fisk som ­sedan tolv år tillbaka drivs av entreprenörerna Maria och Anders Carlén. Målet är att bli Sveriges modernaste fiskaffär och om ett par veckor öppnar man nybyggda lokaler vid familjens hus ett par mil norr om samhället Habo. Utöver butiken finns här en toppmodern anläggning för förvaring, förädling av fisk och skaldjur och deras trumfkort; en unik kyl som gör att de kan tillhandahålla stora mängder färska kräftor under den korta högsäsongen i augusti.

Här arbetar hela familjen hårt – från barnen som får en tia om dagen till svärfar, pensionerad yrkesfiskare, som ­filéar fisk ett par timmar på förmiddagarna. Maria har räknat ut att hon jobbade 2000 timmar under tre månader förra sommaren – men hon tycker att det lönar sig att anstränga sig. Livspusslet går ihop tack vare väl fungerande skola, barnomsorg, barnflickor, städhjälp och det faktum att hela familjen är delaktig i verksamheten. Kommunen tillhandahåller god service och villkor.

– Habo pratar inte bara mycket om småföretagare – den lever upp till sitt rykte och politikerna anstränger sig verkligen för att gå oss till mötes, säger hon.

Habo kammar inte bara hem första­platsen totalt, utan vinner också kategorin Äldre. Äldrevården i kommunen kännetecknas av hög kvalitet, de anställda har hög kompetens och många pensionärer väljer att arbeta vidare trots att de inte längre behöver. På Carléns fisk arbetar inte bara pensionerade svärfar utan även den pensionerade grannen Stig.

Medellivslängden i Habo är hög, vilket ger plus i rankningen eftersom det indikerar god hälsa. Samtidigt har kommunen en ung befolkning, med låg medelålder. Det innebär att andelen kommuninvånare som behöver omvårdnad är ganska liten, vilket lett till att äldrevården står för en relativt liten andel av kommunens kostnader.

– Det gör att vi kan hålla kostnaderna nere, säger Thomas Werthén, det moderata kommunalrådet.

I Habo finns en borgerlig, konservativ syn på familj och livsstil, vilket i rankningen får både positiva och negativa följder. Kommunen har å ena sidan få skilsmässor och få ensamstående hushåll, vilket höjer betyget. Men å andra sidan tar få pappor ut föräldraledighet och jämställdheten är svag, vilket sänker betyget.

Kyrkan har en framskjuten plats i kommunen som vilar tryggt i bibel­bältet kring Jönköping och enligt Thomas Werthén är detta viktigt för att skapa en lugn och harmonisk miljö.

– Det finns en konservativ syn på män och kvinnor – som det ofta är på landsbygden, säger han.

På Habos minussida finns ett antal ­variabler som visar att det inte handlar om någon rikemanskommun: låg netto­förmögenhet, låg medelinkomst och svag skattekraft. Kommunen ligger i botten när det gäller antalet serveringstillstånd och stadskärnan i Habo gapar tom för den som letar efter restaurang eller bar. Habo har inte heller något vidare flyktingmottagande, men det lovar kommunalrådet att »det ska vi ändra på«. Habo ska inleda ett samarbete med grannkommunen Mullsjö för att ta emot 30 flyktingar per år.

– Det finns inget politiskt motstånd mot flyktingar här. Nej för sjutton, vi behöver folk och arbetskraft, säger Thomas Werthén.

Så konstaterar han att Habo alltid har varit ett gott exempel i trakten, med begränsade bekymmer med kriminalitet och stor trygghet, som andra kommuner sneglat på.  Och nu har kommunen utsetts till landet bästa boendekommun. Trots några plumpar i rankningsprotokollet är Habo totalt sett en trivsam och väl­mående kommun där entreprenörsandan frodas och folk får den service de behöver. Det är bra att bo i Habo.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera