synvinkel

Inrikes
Skammens stenar

Varför skulle Stockholm placera ut minnesstenar för förintelsens offer? Dan Korn frågar sig om orsaken är avund och konkurrens.