Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Ekonomi / Kapitalet

Förvirrad finansmarknad

Alla är oroade för en Brexit. Men hur farlig den är verkar ingen veta.

Den som följt världens finansmarknader under det senaste decenniet har lärt sig en sak: att bedöma de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna av en större nyhetshändelse är något som många försöker sig på, men ytterst få klarar av.

Konkursen i Lehman Brothers är förstås praktexemplet. När cheferna för de största finanshusen samlades på centralbanken Federal Reserves New York-kontor den där helgen i september 2008, trodde ingen att myndigheterna skulle låta Lehman Brothers gå i konkurs. Och de som eventuellt tänkt den tanken förutsåg inte det som sedan följde: kollapsen på penningmarknaden som skapade en enorm likviditetsbrist globalt och en allmän skräck inför motpartsrisker som förlamade finansmarknaderna. I Sverige ströps handeln i flera viktiga kreditslag vilket på vippen drog med sig ett par affärsbanker i fallet.

Det motsatta har inträffat under Greklands- och eurokrisen. Där har varningar för fallna regeringar, spruckna förhandlingar och allehanda katastrofer snarast underträffat förväntningarna. Marknaderna har istället haft en fascinerande förmåga att svälja till och med de dystraste besked.

Möjligen beror detta på detaljen att ECB-chefen Mario Draghi i praktiken sagt att han står för notan, hur stor den än må bli. Och att myndigheterna efter Lehman blivit bättre på att söka upp faror i förväg. Men också, sannolikt, på att finansmarknaderna är precis lika komplexa och svårförutsägbara som någonsin förut.

Insikten gör sig påmind när man försöker sätta sig in i vad som kommer hända vid en Brexit. Om nu britterna skulle få för sig att rösta sig ur EU den 23 juni.

Frånvaron av säkra utsagor från experterna är frapperande.

På lång sikt verkar förvisso de flesta vara eniga om att Storbritannien – förmodligen – missgynnas ekonomiskt av att lämna unionen och i stället skaffar sig något slags associationsavtal. Men det korta perspektivet, och med det menat minuterna och timmarna på marknaden just efter ett nej, verkar vara en långt knöligare potatis.

Både Finansinspektionen och Riksbanken har på senare tid släppt var sin stabilitetsrapport, som analyserar risker för det svenska finanssystemet. Båda rapporterna tar pliktskyldigt upp en Brexit som en möjlig störning som kan hota stabiliteten. Men ingen bjuder på några konkreta scenarier och bägge landar ändå i stort i slutsatsen att beredskapen är god.

Lika svävande är Riksbankens rapport över finansiell infrastruktur från i slutet av april:

»Konsekvenserna av en Brexit är inte helt uppenbara«, skriver man i första kapitlet, och frågar sig lamt hur det blir med lagstiftning på finansmarknadsområdet, som till stor del är EU-harmoniserad. Rapporten illustrerar dock konkret hur beroende vårt bankväsen är av Londons City, ett av världens dominerande finanscenter. Det Londonbaserade företaget LCH sköter till exempel en stor del av den praktiska hanteringen (så kallad clearing) av svenska bankers värdepappershandel. Under 2015 hanterade LCH så kallade räntederivat för hisnande belopp varav en del var derivat i svenska kronor.

»Problem i LHC skulle kunna påverka de svenska banker som är deltagare och därigenom sprida sig till den svenska marknaden och det svenska finansiella systemet som helhet.«

Om en Brexit leder till sådana problem får man dock inte veta.

Finansmarknaden själv är knappast säkrare i sina slutsatser. I vårens upplaga av den riskenkät till ränte- och valutamarknaden som Riksbanken gör två gånger om året är det närmast jämnt skägg. 40 procent tycker att risken i det finansiella systemet är hög eller mycket hög, 60 procent bedömer den som genomsnittlig eller låg. Om Brexit tror man att svenska kronan »möjligen« skulle stärkas mot pundet och att riskaptiten på de svenska marknaderna skulle minska. Men att den effekten blir kortsiktig.

Det är alltså som vanligt på marknaden. Förvänta er det bästa, men förbered er på katastrofen.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera