Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren

Frank Vang-Jensen

Kapitalet

Klart grabben fått sparken

Börsbolagen tar plötsligt bladet från munnen när de byter vd.

Sällan har man hört en sådan tydlighet vid ett chefsavsked. Ordföranden Pär Bomans förklaring vid pressträffen i förra veckan till varför Handelsbankens vd Frank Vang-Jensen sparkades av en enig styrelse, bara ett och ett halvt år efter tillträdet, närmast glödde av skarphet: »Det visade sig dock att det sista jobbet han hade i banken blev lite för svårt. Han levde inte helt upp till de krav som kan ställas på en vd i Handelsbanken. Han räckte helt enkelt inte till, jobbet blev lite för stort.«

Boman pratade också om den starkt decentraliserade organisation som Handelsbanken har och kopplade ihop det med Jensens ledarskap i en förklaring till att han nu får gå. Intressant var också Bomans tydliga förkunnande att vd-bytet inte motiverades av några misstankar om regelbrott eller »lik i garderoben« från Frank Vang-Jensens sida. Kommentaren var säkerligen en konsekvens av händelserna i våras i Swedbank, där det hänvisades till just sådana misstankar (ogrundade, visade det sig).

Om Bomans förkunnelse också är hela historien lär vi få återkomma till. Liksom till vad som var den utlösande faktorn. Man undrar också hur Frank Vang-Jensen själv ställer sig till Bomans beskrivning. När detta skrivs har han såvitt jag vet inte kommenterat saken.

Men även om det kan finnas andra perspektiv på saken, är det inte troligt att bilden blir väsentligt annorlunda. Åtminstone har medierna hittills inte grävt fram några fundamentalt alternativa förklaringar. Och företagets egen låter faktiskt både rimlig och trovärdig. Aktuella kända händelser i företaget går att logiskt koppla till det som beskrivs.

Det är ganska ovanligt. Regeln när någon avpolletteras i ett börsföretag har varit att det åtföljs av en hoper floskler. I stil med »Det finns ingen dramatik i det här« och »xxx är fantastisk, men någon annan måste leda nästa fas i bolagets utveckling«. Och ofta är det svårt att veta om chefen i fråga faktiskt fått sparken eller inte.

Men Bomans tydlighet är exempel på att någonting håller på att förändras. Som Dagens industri visade häromdagen har antalet vd:ar som sparkas under 2015 och 2016 och gått på dagen ökat kraftigt jämfört med perioden 2010 och 2014. Och man hymlar inte när man gör det.

När investmentbolaget Ratos vd Susanna Campbell fockades i juni angavs tydligt att styrelsen hade »tagit initiativ till denna vd-förändring«. Liknande tongångar hördes när Getinge i veckan dumpade Alex Myers efter bara 18 månader som vd.

Även vid sommarens stora avsked, Hans Vestberg i Ericsson, var styrelsen tydlig med vem som fattat beslutet. Om motivet fick vi däremot inte veta mycket. Inte mer än att »tiden är rätt för en ny ledare att driva nästa fas i Ericssons utveckling«. Att beskedet sammanföll med en lång rad tidningsartiklar om en rad disparata aspekter av Hans Vestberg minskade knappast förvirringen. Hade dessa lett till att han fick sparken just nu? Eller låg något annat bakom? I så fall vad?

Visserligen har det rapporterats om ägare som varit missnöjda med Vestberg en längre tid, samt med bolagets bristande lönsamhet och kräftgång på aktiemarknaden. Men detta var inga nyheter. Vad fick dem att tröttna just nu? Ett klart svar saknas fortfarande.

Denna typ av osäkerhet kan vara skadlig både för ett bolag och, faktiskt för den sparkade chefen själv. Även om Hans Vestberg kommer undan med snällare formuleringar än Frank Vang-Jensen, hänger det fortfarande kvar ett moln av frågetecken kring den förstnämnde som bidrar till fortsatt spekulation. Frånvaron av klarspråk ger upphov till skitsnack som hänger kvar längre än nödvändigt.

Men det verkar som sagt vara på väg att förändras. Och ju mer bolagen i allmänhet är tydligare med att folk får sparken, desto mindre stigmatiserande blir det för dem som utsätts.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera