Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Ekonomi / Kapitalet

Krisen i Ericsson

Kursen är ner 25 procent på fem år och konkurrenterna har kommit i fatt och gått om. Om ingenting görs är risken stor att vår nationalklenod hamnar i utländska händer.

De senaste veckorna har skriverierna om problemen i Ericsson varit omfattande. Kursen har backat kraftigt de senaste månaderna, samtidigt som flera personer i ledande ställning kammat hem feta bonusar, inte minst bolagets vd Hans Vestberg. Förtroendekrisen är ett faktum.

Därför känns det naturligt att fråga sig hur dåligt det går för Ericsson egentligen? Ja, någon vidare tillväxt är det inte tal om. Förra året ökade visserligen intäkterna något jämfört med året innan, men tillväxten utgjordes främst av valutaeffekter. Lönsamheten var helt ok, i fall något bättre än året innan.

Men första kvartalets rapport blev en besvikelse. Tjänstesidan, som av marknaden uppfattats som väldigt stabil, tappade i omsättning och ännu mer i lönsamhet. Det skrämmer. Inte minst eftersom konkurrensen på produktsidan är stenhård. Enligt vissa analyshus har kinesiska Huawei både kommit ikapp och gått om Ericsson. Att vissa delar av 4g-marknaden minskar är heller inte goda nyheter.

Ett annat orosmoln är patenten. De inbringade 14 miljarder kronor till Ericsson förra året och har varit Ericssons stolthet. ”Ett bevis på vårt tekniska ledarskap”, skrev Hans Vestberg i årsredovisningen för 2015. Men en genomgång gjord av Ny Teknik visar att Huawei numera toppar patentlistan med nästan 4000 patent förra året. En dramatisk ökning för den kinesiska jätten jämfört med 2010. Ericsson ligger på en sjätteplats, med 1500 patent per år, en siffra som bara ökat med 500.

I december förra året skrev Fokus ett långt reportage där vi redogjorde för det som ligger bakom Ericssons nuvarande kris.

I samtal med flera personer som tidigare varit i ledande ställning, var det en sak som var uppenbar. Ericsson har för mycket ekonomer och för få ingenjörer i toppen.

Det kan verka paradoxalt. Ericsson har alltid kritiserats för att vara alltför teknikorienterat. Men det man talat om då är en teknisk nördighet, där fokus producerat avancerade lösningar som roar ingenjörer, men inte intresserar en bredare marknad. Det de före detta nyckelpersonerna efterlyser är ett Ericsson som utvecklar och producerar tekniskt avancerade produkter som kunderna vill betala för i framtiden.

Ericsson har satsat stort på tv & media och omsättningen på området växer. Men affärsområdet är ännu för litet för att aktiemarknaden ska tycka det väger upp för osäkerheten på andra områden.

Ericssons aktiekurs har dalat 25 procent de senaste fem åren. Under den tiden har ledningen plockat ut skyhöga löner och fått saftiga bonusar. Det har lett till mycket kritik, både från journalister och aktiemarknaden på sista tiden.

Men ännu allvarligare är frågan om vad som händer med bolaget om det fortsätter att tappa styrfart. Fredrik Lundberg, som är förhållandevis ny ägare, skulle sannolikt inte tacka nej till ett bra bud. Det skulle sätta tryck på den största ägaren, Wallenbergarna, att sälja även sin andel. Det vore en utmaning för Sverige. Ericsson sysselsätter 17 000 personer, står för 117 miljarder kronor i exportintäkter och tillför mycket till Sverige vad gäller tekniskt kunnande. Nu krävs att ägarna på ett eller annat sätt återupprättar förtroendet för bolaget.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera