Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren

Anders Sundström, styrelseordförande i KF.

Okategoriserade

Maktkampen i Swedbanks ägarled

Det var inte bara fastighetsaffärerna som fällde Anders Sundström. Ägarna var också oeniga om frågor av mer strategisk karaktär.

Det var koncernlednings fastighetsaffärer, jakterna med SCA, tveksamheterna kring Northland Resources, turerna i dotterbolaget Rober och hanteringen av Michael Wolfs avsked som fällde Anders Sundström. När allt var ute i öppen dager kunde de institutionella ägarna inte längre ställa sig bakom ett omval av honom som ordförande i Swedbank. Förtroendet var förbrukat.

Sådan är åtminstone bilden av det som kommit fram under den dryga veckan efter bankens stämma.

Men frågan är om inte den viktigaste orsaken är en helt annan.

På finansmarknaden talas om att olika ägare under lång tid haft olika syn på hur Swedbank ska förhålla sig till de fristående sparbankerna.

Swedbank är främsta leverantör till de fristående sparbankerna. Banken tillhandahåller produkter och tjänster som de fristående sparbankerna sedan säljer. Verksamheten ska ha skapat en spricka mellan Anders Sundström och Michael Wolf.

De hade delvis olika syn på hur det skulle göras. Anders Sundström har sin bakgrund i sparbanksrörelsen, han har själv varit vd för den fristående sparbanken Sparbanken Nord, och har i delar företrätt deras intressen. Michael Wolf har, av naturliga skäl, velat göra det som är mest lönsamt för Swedbank.

Samma spricka fanns i ägarledet.

Största ägare i Swedbank är Sparbanksgruppen, med nästan 10 procent av röster och kapital. Sparbanksgruppen består av de fristående Sparbankerna. De har sina egna intressen att ta hänsyn till. Och de har hållit Anders Sundström hårt om ryggen så länge han gått dem till mötes.

Men andra, institutionella ägare, har inte varit lika förtjusta. De vill driva Swedbank på det sätt som är mest lönsamt, utan andra hänsyn. Det ligger bakom ett längre missnöje med Anders Sundström.

Institutionernas intresse sammanföll dessutom med Michael Wolfs. När han fick sparken spädde det på missnöjet med Sundström ytterligare. När ingen i toppledningen längre företrädde dem, var det än viktigare att Sundström byttes ut. Och att det skulle gå fort.

De övriga förklaringarna är inte oviktiga, framför allt inte som katalysatorer för det som skedde. Men skilda strategiska intressen spelade en avgörande roll för hur institutionerna agerade.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera