Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Ekonomi / Kapitalet

Stor ruljans i Wallenbergs innersta

Nya arvtagare i sjätte generationen, nytt företag med bland annat kungliga stiftelser och son till legandar gör entré, är några av nyheterna i Sveriges största industrigrupp.

Ända sedan patriarken Peter ”Pirre” Wallenberg gick bort i januari 2015 har det filats och fixats i toppen av familjeimperiet. Som Fokus berättade då inrättades omedelbart efter bortgången ett nytt beslutsorgan – en investeringskommitté – som skulle samordna de aktieinnehav som ligger i de olika Wallenbergstiftelserna. Kommittén fick en extern ordförande, Michael Treschow, vilket tolkades som att han skulle fungera som en brygga mellan familjemedlemmarna.

Härom månaden kunde Fokus så berätta att arvskiftet efter Peter Wallenberg var i stort sett klart. Som en följd av det lyftes sex yngre familjemedlemmar in i stiftelsernas styrelser.

Men detta är inte de enda nyheterna. Fokus kan nu berätta om flera förändringar på kort tid i de olika företagen som förvaltar Sveriges största bolagsimperium.

Yngre son ur sjätte generationen tar steget in

De sex personer som har fått plats i stiftelserna är också de äldsta ur den sjätte generationen. Men frågan är om det är dessa som kommer att få den mest framträdande operativa rollen, på det sätt som kusinerna och ledarna i den femte generationen, Jacob och Marcus, har gjort.

Tecken tyder på att två yngre familjemedlemmar ur samma generation – dessutom söner till nämnda två, kanske är mer aktuella än de sex redan kända. Till profil och utbildning liknar de båda de tidigare ledarna. Och åtminstone en av dem har nu också axlat en operativ roll i företagsimperiet.

Fred Wallenberg, son till Marcus Wallenberg, började i januari på investmentbolaget Investors kontor i New York. Detta enligt hans sida på karriärsajten Linkedin. Jobbet är som investeringsanalytiker, en roll som ligger närmare familjens kärnverksamhet än någon av hans andra släktingar som fått styrelseplatser i styrelserna – bland dem hans två äldre syskon. Fred Wallenberg, född 1990, har en MBA-examen från Georgetowns handelshögskola, vilket ytterligare understryker hans näringslivsprofil.

Hans kusin Jacob Jr, har också läst ekonomi, på finanshögskolan Wharton – men än så länge bara med en lägre examen, på bachelor-nivå. Också detta enligt Linkedin. Även Jacob Jr har fått doppa fötterna i familjens investeringsverksamheter. I fjol sommarjobbade han på riskkapitalbolaget EQT i New York.

Om det till slut blir dessa som får den mest framträdande rollen återstår att se. De är i alla fall dem som hittills tydligast har gått i fädernas fotspår.

Syster lämnar mystiskt bolag

I samband med arvskiftet registrerade Peter Wallenbergs tre barn, Jacob och Peter Wallenberg Jr samt Andrea Gandet, ett eget bolag – JAP Capital Stockholm AB. Vad detta mystiska bolag ska syssla med är oklart, det är inte omöjligt att det har någonting att göra med arvet från Peter som ju alla syskon fick del av. Till en början fanns alla tre med i bolagets styrelse, men härom veckan avgick Andrea Gandet från samma styrelse – också det av oklara motiv.

Nytt förvaltningsbolag med bland annat kungliga stiftelser inrättas

Wallenbergstiftelserna har också inrättat – ännu – ett nytt förvaltningsbolag. Handelsbolag Ugglaset.

Som formella bolagsmän i handelsbolaget finns de elva Wallenbergstiftelserna. Därutöver finns fyra stiftelser kopplade till kungahuset, bland annat de som Wallenbergarna själva startat i samband med kungafamiljens födelsedagar – vilket Fokus skildrade i senaste numret i samband med kungens 70-årsdag. Enligt Oscar Stege Unger, informationsdirektör på Wallenbergstiftelserna, kommer Ugglaset främst att syssla med kortare placeringar:

”HB Ugglaset är en del av kapitalförvaltningen kopplat till Stiftelserna. Stiftelsernas kapitalförvaltning organiseras genom en för uppgiften bildad samförvaltning för Stiftelsernas tillgångar exklusive de långsiktiga innehaven (Investor, FAM, etc). Detta finns till för att effektivisera respektive Stiftelses förvaltning. HB Ugglaset finns till för att göra investeringar som inte är strategiska och skapa avkastning till Stiftelserna. Man kan säga att de hanterar stiftelsernas likvida medel.”

Ung stjärna lämnar styrelse, ersätts av sonen till legendar

En sista intressant nyhet finns i styrelsen på förvaltningsbolaget FAM. I samband med arvskiftet har FAM fått rollen som Marcus Wallenbergs bas i familjeimperiet. I samband med det utökades styrelsen med flera, mer externa personer, bland andra tidigare vice vd:n på Morgan Stanley Jerker Johansson, SAS-chefen Rickard Gustafson samt Ulrika Lundgren, mångårig Wallenbergare och senast hög chef på konsultbolaget ÅF och ett framtidsnamn inom Sveriges näringsliv. Lundgren ska numera jobba med ”corporate finance” på banken SEB. I stället tar Magnus Nicolin plats i FAM:s styrelse. Nicolin är vd för australienska företaget Ansell och son till legendariske Wallenbergdirektören Curt Nicolin samt bror till Tomas, tidigare vd för Alecta och Tredje AP-fonden och numera styrelseledamot i just SEB.

Dessa förändringar kan tyckas små och kan vara av mindre betydelse för imperiets framtid i stort. Samtidigt är det ett tecken på att den förändringsprocess som inleddes med den gamle Peter Wallenbergs död fortfarande är igång och att vi sannolikt inte sett slutet på densamma än.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera