Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand: ”Kan politikerna enas om pensioner och kanoner, måste de kunna enas om skolan”

Kommentar till Skolkommissionens slutbetänkande. Lärarförbundets ordförande efterlyser blocköverskridande överenskommelser. 

Imorgon presenterar Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Johanna Jaara Åstrand är en av ledamöterna i Skolkommissionen.

- Skolkommissionen presenterar en samlad nationell strategi med skarpa förslag som ska öka likvärdigheten i svensk skola, höja kunskapsresultaten och låta lärare och skolledare göra ett bra jobb för våra elever. Nu är det upp till politikerna att förvalta det arbete som vi inom profession och forskning tagit fram. Kan man enas om pensioner och kanoner måste man kunna enas också om skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet. 

- Det jag är extra stolt över i Skolkommissionens förslag är att det finns flera förslag som ökar lärarprofessionens inflytande över skolans utveckling och som säkrar möjligheten för oss lärare och ledare att utvecklas i vår yrkesroll under hela arbetslivet. Idag lämnas lärare i sticket och kompetensutvecklingsbehov förvisas till tillfälliga lyft. Vi måste garantera alla lärare och ledare  fortlöpande professionell utveckling och vettiga villkor att både utvecklas och få utveckla ny kunskap, det ska inte behöva skötas på eget bevåg under kvällar och helger, säger Johanna Jaara Åstrand  

Media

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News

Vill du också synas med dina nyheter på fokus.se? Läs mer om publicering på fokus.se

Läs fler pressmeddelanden på Fokus.se

Video: Erik Fichtelius

Frågan som förföljt KD

KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera