Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Forslag minnesvard thielska galleriet magdalena malm foto ricard estay

Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004: Tävlingsförslagen offentliga. Anhöriga kan anmäla namn.

I samband med att 10 år gått sedan flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 beslutade regeringen om en minnesvård. Den ska hedra minnet av dem som miste livet och vara en gemensam plats på Djurgården i Stockholm för efterlevande, anhöriga och närstående.

Nu offentliggörs de förslag som tävlar om utformning av minnesvården. Statens fastighetsverk och Statens konstråd inledde den internationella tävlingen i januari 2016, i samråd med Sveriges Arkitekter. Av alla de som anmälde intresse att delta valde en jury fem som fick möjlighet att lämna in idéförslag. Förslagen ställs nu ut på Thielska Galleriet 13–29 januari och presenteras på Statens fastighetsverks och Statens konstråds webbplatser.

- Minnet av katastrofen kommer väcka starka känslor för lång tid framöver. Konstnärerna har hanterat detta med både vördnad och hög konstnärlig nivå. Oavsett vinnare kommer platsen ingjutas med stor betydelse för framtiden, säger Magdalena Malm, Statens konstråd. 

Anhöriga kan anmäla namn
Under mars 2017 blir det offentligt vilket förslag som vinner. Kontrakterad konstnär utvecklar sedan förslaget i dialog med Statens konstråd och Statens fastighetsverk. Minnesvården ska vara klar 2018.

Men redan nu vill Statens fastighetsverk och Statens konstråd nå anhöriga i fråga om namn. Minnesvården ska inkludera namn på omkomna. Men det är inte säkert att alla kommer finnas med. Beslut om varje omkommens namn fattas av dennes anhöriga. De anmäler själva om namnet ska vara med. Information om hur det går till finns på www.statenskonstrad.se/flodvag och på www.sfv.se/minnesvard.

- Vi är stolta över att ha fått förtroendet att genomföra minnesvården efter en katastrof som drabbade och fortfarande berör så många människor. Platsen i Djurgårdens unika landskap ställer stora krav men ger också möjligheter för en mycket fin minnesplats, säger Vanja Knocke, projektledare för minnesvården på Statens Fastighetsverk.

Möjlighet att lämna synpunkter
De som vill kan lämna synpunkter på tävlingsförslagen antingen på Thielska Galleriet under utställningens öppettider, eller per mejl senast 31 januari till tävlingsfunktionär Jenny Nilsson, jenny.nilsson@sfv.se. En sammanställning av synpunkterna kommer att redovisas för tävlingsjuryn.

Utgångspunkter för bedömning
Tävlingsförslagen bedöms av juryn. Den får stöd från experter i frågor om bl.a. hänsyn till ekologi och genomförbarhet och ska också ta hänsyn till andra aspekter; Minnesvårdens konstnärliga gestaltning ska vara integrerad i landskapet och utformad för att rymma ett brett spektrum av känslor. Minnesvården ska vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Den ska vara vacker och värdig plats för både kollektiva och individuella minnen. Den ska både fungera som mötesplats och erbjuda enskildhet. Viktiga ledord är värme, hopp och förtröstan.

Tävlingsjury

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv SFV (ordf.)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Mer information om jurymedlemmarna finns på www.statenskonstrad.se/flodvag-juryn

Platsen på Djurgården
Minnesvården ska uppföras i en södervänd sluttning vid Blockhusudden på sydöstra Djurgården i Stockholm, inte långt ifrån Thielska galleriet. Området är en del av Nationalstadsparken med stora natur- och kulturvärden. Hänsyn till ekologiska aspekter är därför viktigt vid genomförandet. Platsen för minnesvården sträcker sig från Djurgårdsvägen, nästan ända upp till Prinsessan Märtas väg.

De fem tävlande förslagens namn
016ST
Gravitational Waves
Minnessten
Nautilus
The Cloud

Bilder av de tävlande förslagen
Bilder av förslagen finns som bilagor till pressmeddelandet och i pressrum: http://news.cision.com/se/statens-konstrad
Eller via presskontakt Amelie Lind, amelie.lind@statenskonstrad.se, 0739-04 32 34.

Mer om minnesvården, tävlingen och genomförandet:
www.statenskonstrad.se/flodvag
www.sfv.se/minnesvard

Video: Erik Fichtelius

»3:12-reglerna gör folk till skatte­planerande kapitalinkomsttagare«

KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera