Terms

Användarvillkor

När du tecknar ett konto hos Fokus eller anmäler dig till våra nyhetsbrev samtycker du till att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas för marknadsföring, statistik och analys enligt nedan. Genom registreringen av digitalt konto godkänner du dessa villkor. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter eller tjänster.

Fokus håller ett register över sina kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Fokus. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster, inbegripet när, var och hur du använder tjänsterna.

Uppgifterna används för fakturering, information och leverans av produkter, administration av ditt konto hos Fokus, marknadsföring, som underlag för statistik och produktutveckling samt för att kontrollera att tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor. Uppgifterna kan ligga till grund för att Fokus, samt i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Fokus kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Fokus samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från Fokus leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot.

Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående användarrelation med Fokus och en tid därefter eller i enlighet med lämnat samtycke. Om du vill avsluta ditt konto kan du enkelt meddela detta till kundservice så att vi kan spärra eller radera dina uppgifter genererade i ditt konto när samtliga aktuella transaktioner avslutats.