Hårdare kontroll

Text: Margareta Simm

Rapporter om rökiga miljöer, tafsande och brist på tekniska hjälpmedel i form av exempelvis lyft. En frontalkrock mellan arbetsmiljölagen och funktionshindrades rättighetslag, LSS. Det är den verklighet som många personliga assistenter lever med på jobbet. Men nu skärps tillsynen.

– Det blir förbättringar, säger Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör och nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets pågående satsning på assistenterna.

Inspektörer i hela landet har under hösten och vintern rest runt och kontrollerat hur arbetsgivarna sköter sig när det gäller områdena hot och våld, belastning och trafiksäkerhet. De har intervjuat assistenter och informerat om deras rättigheter. Drygt hälften av de cirka 500 inspektionerna är nu genomförda, resten sker under våren. Men de förbättringar som nu är på väg beror inte bara på den tuffare tillsynen, utan också på att myndigheterna börjar samordna sina insatser bättre.

I västra Götaland har samarbetet mellan Socialstyrelsen, länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket kommit långt. De gör gemensam tillsyn och träffar tillsammans politiker, fack och både privata och kommunala arbetsgivare.

– De som får vård och assistans måste från början få veta att det ställs krav på hjälpmedel eller exempelvis rökfri arbetsmiljö. Brukaren kan inte själv bestämma hur hjälpmedel – för att motverka skador av tunga lyft – ska användas, vilket förekommer i dag, säger Alen Fazlic.

Exempelvis besväras två assistenter i Österåker av röken hemma hos en storrökare. Nu tvingar Arbetsmiljöverket kommunen att betala böter om inte miljön görs rökfri. Kommunen ska köpa in en så kallad rökätare, en maskin som gör att luften inte är farlig, eller mindre farlig, att jobba i. Lagen ger alla rätt att arbeta i en rökfri miljö.

– Vi har indirekt förbjudit jobb i liknande miljöer på flera platser i landet den senaste tiden, fortsätter Alen Fazlic.

I Örnsköldsviks kommun ska man köpa in 40 apparater till storrökare som har hemtjänst. Det kan bli dyrt att köpa in rökätarmaskiner hos alla rökare, men det finns andra lösningar, som att arbeta med ansiktsmask på ställen där maskiner inte räcker. Det har då handlat om mycket rökiga miljöer där assistenterna gått in korta stunder för hjälp hos en brukare.

Varför måste det gå så långt som till viten och att fackliga huvudskyddsombud stoppar arbetet innan något görs?

– Det är två lagar som krockar här och de är lika starka. Arbetsmiljölagen, som ska värna de personliga assistenterna, och rättighetslagen, som säger att brukaren ska få göra vad han eller hon vill i sitt eget hem, säger Anne-Katrine Guthammar, som är chef för de personliga assistenterna i Österåkers kommun.

Hon tycker att det är bra att facket har drivit frågan så här långt så att hon och andra ansvariga får klart för sig vad som gäller.
Assistenterna har också efterlyst möjligheten att bli avbytta av en kollega.

Många personliga assistenter är även anhöriga till den de ger assistens och har stort behov av avlösning. Nu ska de som vårdar sina anhöriga hemma i Stockholms län få extra hjälp. Stadsdelar och kommuner i länet inrättar speciella anhörigkonsulenter. De ska samordna det stöd som anhöriga behöver när de vårdar närstående hemma. Pengarna till kommunerna kommer från länsstyrelsen och går till att utbilda personal som ska avlösa anhöriga.