Liv till varje pris

Text: Dag Kättström

Foto: Ida Jansson

En glad gäst på Nobelprisutdelningen var molekylärbiologen Cynthia Kenyon. Inte för att ha fått någon medalj utan för att hennes ämne, åldrande, plötsligt hamnat i fokus. I april utnämndes hon till forskningschef på Calico, ett bolag som Google startade förra året och som satsar 10 miljarder på forskning om just åldrande.

– Vi jagar efter svar på varför livslängden är så olika mellan arter och jag tror att vi kommer att hitta något, säger Cynthia Kenyon.

Hon var ett av dragplåstren på konferensen Nobel Week Dialogue vars tema i år var åldrande. Slutmålet med Calicos forskning är ett preparat som försenar åldrandet. I labbet utanför San Francisco förlänger man livet på mikroskopiska maskar i ena hörnet och testar molekyler på mänskliga celler i det andra.

Det är svårt att bevisa om ett preparat verkligen leder till längre liv hos människor eftersom forskarna måste vänta en livslängd på säkra resultat. Däremot är det en alltmer spridd insikt att om man försenar symptomen på åldrande så går det hand i hand med ett friskare liv. Man drabbas inte i lika hög utsträckning av sjukdom.

– Cancerincidensen går ner till exempel, så dessa läkemedel ska vi testa på en åldersrelaterad sjukdom. Om det även förlänger livet kan vi lista ut senare, säger Cynthia Kenyon som inte vill göra några prognoser om när ett sådant läkemedel kan vara framtaget.

Hon blev omtalad när hon under nittiotalet fördubblade livslängden på maskarna genom att påverka en gen och på så sätt förändra signaleringen i dem. Cellerna gick in i skyddsläge och maskens liv blev längre. Samma signalbanor finns i män-niskor. Våra celler har verktyg för att reparera sig själva och fungera under längre tid, men dessa används inte förutom under påfrestande perioder som vid svält eller förgiftning.

Bakgrunden är att det historiskt sett inte har behövts. Rent evolutionärt är vi gjorda för att fungera optimalt i 30 år, skaffa barn och säkra deras uppväxt. Då hinner inte felen bli så många att cellen måste bry sig. I dag när världen inte är lika farlig lever vi längre än till 30. Våra celler är inte gjorda för det, men Cynthia Kenyon är övertygad om att processen går att påverka.

– Kroppen har en förmåga att skydda sig och reparera skador på ett mer effektivt sätt än den normalt gör. Man kan locka fram detta genom att påverka sensorer som får kroppen att tro att den är i fara. Det kan ge dig ett längre liv, säger Cynthia Kenyon.

Hon, som snart är 60 år, har tagit fasta på resultaten från sin egen forskning och är noga med att inte äta några snabba kolhydrater. Hon är också öppen med att en drivkraft i hennes forskning är en personlig vilja att leva längre, men vill inte spekulera i vad som har fått Google-grundarna Sergey Brin och Larry Page, som båda precis har passerat 40, att gå in med så mycket pengar på området.

– Jag kan bara tala för mig själv. Att titta på sina maskar och se att de lever, att de inte är döda utan friska, unga och starka efter att bara en gen slagits ut. Det är väldigt spännande och väldigt motiverande. Det är ju så att ingen vill vara annat än ung och frisk, säger Cynthia Kenyon.

Fakta | Miljardärer som stödjer äldreforskning

Peter Thiel, Paypal, stöttar Sens Foundation vars strategi är att reparera skador som kommer med åldern snarare än förhindra dem.

Dimitry Itskov, rysk miljardär, har startat 2045-initiativet som syftar till att smälta samman biologi och maskiner.

Sergey Brin och Larry Page, Google, vill via Calico förstå de biolgiska processer som kontrollerar livslängd och använda den kunskapen till att öka livslängden.