Ljug eller gå under

Thomas Engström lär ut konsten att stå ut.

Var sann mot dig själv, är den dummaste av alla uppmaningar. Förutom att den är en ful och dålig översättning av någonting som måste ha sett dagens ljus i Kalifornien eller däromkring, är den just  … osann.

Den stämmer inte; den saknar, som det heter på klingande kanslisvenska, giltighet.

Självbedrägeriet är den mekanism som skiljer oss inte bara från djuren utan från barnen.

Utan att ljuga för sig själv genom att fragmentisera tillvarons fasor – att dela upp obehag i klart avgränsade segment – skulle en vuxen människa inte orka leva.

Vill du läsa hela artikeln nu?

Det här är ett utdrag från en artikel publicerad i ett nummer av Fokus. Om du vill få full tillgång till artikeln och hela tidningen digitalt, välj det alternativ som passar dig bäst.

Prenumerera på Fokus!

Fokus, 144 kronor per månad!