Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Aktuellt / Inrikes

Flest coronasmittade i Stockholm – lägst andel i Dalarna

Stockholmsregionen är hårdast drabbad av covid-19-viruset. Även sett till storleken på befolkning finns relativt sett också flest fall i Stockholm. Lägst andel smittade har Dalarna.

De senaste dagarna har sjukvårdens insatser i samband med coronasmittan diskuterats. Läkare har varnat för att coronapandemin kan få allvarliga konsekvenser för intensivvården. Redan nu är det brist på intensivvårdsplatser vilket kan bli kritiskt om svårt sjuka i corona och behöver intensivvård. 

Läget har inte uppstått ännu, men med en ökning av antalet fall kan det bli fråga om att svårt sjuka bland de smittade får vårdas på andra platser än i hemlänet.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt var de smittade finns i landet.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

*** Vid tidpunkten för sammanställning 2020-03-15 var antalet laboratorieanmälningar om nya fall inte fullständigt.

Sambandet med att en stor del av de smittade också drabbats under sportlovssemestern tycks också belagt. Sex av tio har smittats i Italien eller Österrike.

Folkhälsomyndighetens statistik visar också att antalet nyanmälda fall minskat de senaste dagarna. Om det är en ”helgeffekt” eller ej återstår att se.

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera