Borås med krisberedskap på plats när covid-19 slog till: »Hade redan ansvaret«

Text:

Foto: TT

CKS ska direkt under den politiska stadsledningen arbeta mot våldsbejakande extremism, gängkriminalitet, organiserad brottslighet, korruption, våld i nära relationer eller hedersvåld men också samla kommunens kris- och säkerhetsarbete. När coronavirusets utbredning kom fanns organisationen redan på plats.

– Vår avdelning hade redan ansvaret och det politiska uppdraget att agera på strategisk nivå. Vi tar även i vanliga fall fram bilden av hur läget är i stadsdelarna.

– Nu har det enbart handlat om epidemin, och från 29 förvaltningar, bolag och stadsdelar har vi varje morgon nu en lägesbild. Vi får en bild av var och vilka enheter som ser en fara nu eller om en vecka, säger Peder Englund, som leder CKS, en rätt unik skapelse i kommunala världen.

Han har själv lång bakgrund inom polisen och Säpo i olika roller, och de samarbetar nära med den lokala polisen.

CKS gick igång 2016, men påskyndades 2017 när två stadsdelar, Hässleholmen-Hulta och Norrby, fanns med på polisens nationella operativa avdelning NOA:s lista över ”särskilt utsatta stadsdelar”. Egentligen är de tre, fast NOA betraktar Hässleholmen och Hulta som en stadsdel, trots att riksväg 40 skiljer dem åt.

Då visste de att 12–13 invånare från Borås hade rest iväg för att strida för IS, varav tre dödats, och det fanns grogrund för rekrytering bland fler. Det fanns också en organiserad brottslighet, med narkotikahandel och våldsdåd i flera stadsdelar. Ett inslag var också en påtaglig kommunal naivitet: en förening på Norrby fick föreningsbidrag för att genom sagoläsning träna unga i åldrarna 2 – 20 (!) i svenska språket. Polisen fann att ledaren satt häktad för grova våldsbrott, men föreningen hade fått 190 000 kronor i bidrag.

De särskilt utsatta stadsdelarna på NOA:s lista har ofta samma karaktär. Stadsdelar byggda under miljonprogrammet en bit utanför stadskärnan. Det gäller Hässleholmen och Hulta, men inte Norrby som ligger intill stadens centrum.

– På Norrby rör sig mycket folk ute. Där är det framförallt äldre personer i de kriminella nätverken. På Hässleholmen är det tystare i området och de yngre dominerar i nätverken, säger Peder Englund.

I december förra året presenterade de ”Lägesbild Norrby” som fick stor uppmärksamhet. Den bygger på intervjuer och möten med ett 60-tal boende och verksamma i området.

Där beskriver de att ett antal kriminella nätverk är verksamma i området: ”Nätverken är baserade antingen på vänskap eller gemensam uppväxt, släktskap, etnicitet eller kriminalitet. Dessa nätverk bedriver i huvudsak narkotikaförsäljning som sysselsättning… Både polisen och boende på området har sett tendenser och har erfarenhet av att barn på området rekryteras in i kriminaliteten. Dessa får sedermera agera som springpojkar med narkotika och stöldgods. Det är främst äldre pojkar som fångar in yngre till gängen i syfte att, antingen genom att erbjuda dem pengar eller genom hot”.

I normala fall (före corona) träffas polisen, bostadsbolaget och CKS var fjortonde dag och stämmer av det aktuella läget, främst i de tre stadsdelarna, men inte bara där.

Syftet är också att hitta sätt att förebygga och förhindra brottslighet. I Borås talar man om insatser även bland de som är 10–13 år eller yngre.

– Vi hoppas att slippa den där kommentaren som kommer så ofta: ”Det kunde jag sagt att det skulle gå illa redan när han gick i förskolan”, säger Peder Englund.