Krönika

Jon Åsberg: Vi kan inte slita blicken från dödstalen trots att många tillfrisknar

Jon Åsberg skriver om experiment nobelpristagaren Daniel Kahneman gjort som kan appliceras på coronapandemin.

Psykologen och nobelpristagaren Daniel Kahneman har ägnat större delen av sin forskargärning åt att kartlägga hur vi människor fattar beslut. I sin fascinerande »Thinking fast and slow« beskriver han hur hjärnan tar sig an de problem den ständigt måste lösa. Boken är baserad på forskning som Kahneman utförde tillsammans med Amos Tversky.

Ett av parhästarnas mest kända experiment handlade om hur en allvarlig smitta som förväntades döda 600 människor borde bekämpas. Försöksgruppen fick välja mellan två behandlingar för att mota sjukdomen. Program A skulle ge 200 personer 100 procents chans att överleva. Program B gav i stället en tredjedels chans att alla 600 sjuka klarade sig och två tredjedelars sannolikhet att ingen klarade sig. De flesta valde A, att med säkerhet rädda livet på 200 personer framför att kanske rädda livet på alla.

Men när exakt samma fråga i stället formulerades så att den handlade om antalet döda blev svaret ett annat. Om A med säkerhet leder till 400 döda och B ger 600 personer en tredjedels chans att överleva och två tredjedels risk att dö så föredrog flertalet program B. Detta är delvis ett bevis på den bland opinionsundersökare välkända sanningen att som man frågar får man svar. Men det är också en illustration av en av Kahnemans och Tverskys teser; den att människan till sin natur är usel på sannolikhetskalkyler och därmed benägen att fatta irrationella beslut.

Anton Säll gjorde i veckan en intressant intervju med epidemiologen och folkhälsoexperten Måns Rosén. Rosén säger att man inte vet hur farligt coronaviruset är, men han tror att riskerna är kraftigt övervärderade eftersom vi inte vet hur många som är smittade, bara hur många som har smittan och dör. Dödstalen är något vi inte verkar kunna slita blicken från trots att så oändligt många fler tillfrisknar, och trots att risken att dö i något annat än corona är så ofantligt mycket större. Drygt 200 svenskar har avlidit i covid-19 under de tre veckor som gått sedan det första dödsfallet rapporterades i landet. Under samma period har 6 000 svenskar avlidit av andra orsaker.

Men vad hjälper den insikten dem som drabbas av panik så snart det kommer en pushnotis om någon som avlidit av covid-19 och som inte uppenbart tillhörde en riskgrupp? Kahneman och Tversky hade förstått reaktionen. Men de hade knappast sympatiserat.

Jon Åsberg

Chefredaktör och vd

jon.asberg@fokus.se

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera