Virusutbrott på danska minkfarmar skapar politisk strid

Text:

Foto: TT

Minkindustrin är en stor sak för Danmark. Förra året exporterade Danmark minkpäls för 6,9 miljarder kronor. Därför togs nyheterna om att statsminister Mette Frederiksen beordrar att hela landets minkbestånd ska avlivas emot med viss chock från delar av Danmark.

– Fortsatt minkavel under den pågående epidemin är ett hot mot folkhälsan, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen under en presskonferens förra veckan.

Nu har det blivit problem med den tekniska biten. Lagutrymmet tillåter inte att Danmark avlivar miljontals minkar hur som helst. Även om den danska politiken brukar hyllas från svenskt håll för att ha mer raka rör än Sverige finns det en hel del lagstiftning, politiska meningsskiljaktigheter och regler att förhålla sig till innan man beordrar en sådan sak.

Problemet för regeringen är nämligen att lagstiftningen inte ger rätt till avlivning av minklar på minkfarmar där det ännu inte finns bekräftad smitta om inte minkfarmen ligger i ett område som redan drabbats av smittan. Med andra ord är det okej för Mette Fredriksen att avliva alla minkar på Nordjylland, men inte i andra delar av landet.

Regeringens livsmedelsminister Mogens Jensen (S) vill skynda igenom lagförslaget som gör det möjligt att avliva alla minkar.

”Det är en allvarlig situation och regeringen har bedömt att denna allvarliga situation ska behandlas skyndsamt”, skriver han i ett uttalande. Han menar att snabbt agerande i en allvarlig situation är nödvändigt och att man ”därför har bedömt att man inte kunde invänta ny lagstiftning innan detta (avlivningen, red anm.) meddelades”, säger han enligt Berlingske.

Smittan på de danska minkfarmarna har hittills spridit sig till drygt 200 personer och det har redan konstaterats att den kan spridas mellan mink och människa. Nordjylland har redan satts i lockdown-läge av myndigheter som är rädda för att smittan som enligt bedömare kan sätta de utvecklade vaccinen ur spel ska få en omfattande samhällsspridning.

Enligt tidsplanen ska lagförslaget beredas och läggas fram i morgon tisdag, men förslaget har inte stöd i hela det danska folketinget.

Liberal Alliences ledamot i livsmedelssutskottet Henrik Dahl säger till Berlingske att beslutet och beskedet om att alla minkar ska avlivas kan vara en överreaktion från regeringshåll.

”Regeringen vill gärna ha en snabberedning där det ska vara möjligt att komma in på minkfarmer utanför smittoområdet. Vi tycker att förslaget ska beredas i vanligt tempo. Våra rådgivare på området menar att en landsomfattande avlivning är en våldsam överreaktion”, säger Dahl som ändå vill vara tydlig med att han inte nödvändigtvis är motståndare till att avliva hela landets minkbestånd så länge det är en proportionelig åtgärd.

Även det danska konservativa folkpartiet är tveksam till förslaget och menar att det måste finnas en rimlighet i förhållandet mellan omkostnader och risk.