Liberalernas tröstpris är inte mycket värt

Text:

Foto: TT

Enligt en intervju i Dagens Nyheter med Nyamko Sabuni kommer ”ett förstatligande av skolan allt närmare”.

Sant är att en utredning nu tillsätts, men uppdraget är inte att förstatliga skolan. Utan man ska enligt direktiven utreda ”Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan”. Och det är inte samma som att det ska ske.

Det betyder heller inte att det finns politisk majoritet för ett förstatligande.

I dag finns en allians i just denna fråga mellan Liberaler, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De andra partierna säger nej eller ungefär: ”i alla fall inte nu”.

Göran Persson drev som skolminister igenom kommunaliseringen som genomfördes 1991. När beslutet 1989 togs var Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet emot, men också Miljöpartiet (KD var inte  riksdagsparti då).

Men i dag är Liberalerna ensamt av de fyra partierna bakom januariavtalet att driva ett förstatligande.

Visserligen har partiet numera stöd av båda lärarfacken, Lärarnas Riksförbund har varit mot kommunaliseringen hela tiden; det senaste året har även Lärarförbundet, som var för kommunaliseringen för 30 år sedan, men som nu svängt till motståndarsidan.

Mot talar också att även de skolledare och lärare som skulle vilja se ett förstatligande helst inte vill vara med om den själva. Att förändra huvudmannaskapet skulle skapa en period av ny organisation och omställning, där alla i dag efterlyser lugn och ro.

Mot talar också att det skulle avlöva kommunerna makt över en av de mest grundläggande sakerna i offentliga sektorn. Det går att hitta hur många kommunpolitiker som helst som gått in i politiken för att de vill engagera sig i skolfrågor. Väldigt få går in i politiken för att ta itu med vatten- och avloppsfrågorna.

Men att frågan kommer upp på utredningsbordet stärker de  som vill ha en ökad statlig styrning och finansiering av skolan – inte minst inom socialdemokraterna.

– Vi behöver mer av statlig styrning. Dagens skola är inte likvärdig. Men en ny stor reform kring huvudmannaskapet är inte vad skolan behöver. Den stora boven är marknadiseringen av skolan, men det är inte vi socialdemokrater som motsätter sig att komma till rätta med den, sa Gunilla Svantorp (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott till Fokus i januari i år.

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Det kan bli en upptäckt även för Liberalerna.