Aktuellt / Inrikes

Ny BRÅ-rapport: Kvinnors brottslighet ökar – men färre ficktjuvar

Nästan var fjärde person som misstänks för brott är en kvinna. Antalet kvinnor som misstänktes för brott har ökat med 13 procent under 2020 jämför med 2019.

När Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i dag publicerar den slutliga brottsstatistiken för 2020 visar det generella antalet handlagda brott en ökning på tre procent. Pandomin under 2020 har lett till andra livsmönster och minskade rörelser i samhället. Att de handlagda brotten ändå ökar kan hänga ihop med att också rättsväsendet förändrat arbetssätt under coronakrisen. I vissa fall har det lett till att man styr om resurser till att mer arbete lagts på att utreda brotts, konstaterar BRÅ.

Under året har 199 000 personer misstänkts för brott. Av dem var 45 000 kvinnor (23 procent) och 154 000 män (77 procent). Jämfört med 2019 har både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott ökat, med för kvinnor 13 och män 4 procent.

Även över en tioårsperiod (2011–2020) har antalet kvinnor som misstänkts för brott ökat med totalt 11 procent och antalet män ökat med 3 procent.

Det dödliga våldet har de senaste åren varit i centrum för debatten om kriminalitet, med skjutningar och sprängningar.

År 2020 fanns 124 fall av dödligt våld i landet, en ökning med 13 döda jämfört med 2019. Ökningen finns framförallt i Stockholmsregionen med elva fall fler än föregående år. Av de dödade var 99 män och 25 kvinnor, och ökningen av antalet finns helt bland män.

Användning av skjutvapen fanns i 48 fall, vilket var tre fall fler än 2019. 23 av dem i polisregion Stockholm, fyra fall i region Göteborg och sex fall i region Syd.

De anmälda brott som ökat mest är skadegörelse (14 procent), narkotikabrott (10 procent och övriga brott (8 procent). Däremot har bedrägerier minskat mest (-11 procent) följt av stölder (3 procent).

I pandemins inledning fanns farhågor om att det skulle leda till mer våld i nära relationer. Statistiken visar delvis att de farhågorna besannats.

Antalet anmälda misshandelsbrott av bekant gärningsperson har ökat mot både kvinnor och män (+5 procent respektive +3 procent). Men:

”Det är svårt att bedöma om utvecklingen för anmäld misshandel av bekant har påverkats av pandemin, eftersom den skulle kunna ha både en minskande och en ökande inverkan på de anmälda misshandelsbrotten av bekanta”, konstaterar BRÅ.

Antalet våldtäkter ökar däremot med 9 procent.

Till sist kan pandemins mest okända drabbade grupp – kanske även mest ökända –bland brottslingar pekas ut: ficktjuvarna.

Antalet fickstölder minskade under den sociala distanseringen med 44 procent. Däremot har inbrott i källare och vind ökat med 30 procent. Så möjligen har de helt enkelt bytt födkrok.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera