Nytt besked: Svenskar som är 65 år och äldre kan ta Astra Zenecas vaccin

Text:

Foto: TT

Folkhälsomyndigheten konstaterar att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slagit fast att nyttan med vaccinet från Astra Zeneca är större än riskerna.

Men: Det går dock inte att utesluta att vissa sällsynta fall av allvarliga biverkningar kan ha koppling till vaccinet, skriver de i ett pressmeddelande.

De misstänkta fallen har hittills enbart rapporterats bland yngre personer, inte hos någon som är över 65 enligt Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket.

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att rekommendera landets regioner fortsatt paus för användandet av AstraZenecas vaccin bland personer under 65 år, tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna.

Däremot kan arbetet med att vaccinera personer som är 65 år och äldre återupptas.