Aktuellt / Ekonomi / Inrikes

S anklagas för att runda C och L i hyresfrågan – haft kontakt med utredare

Nu tvistar januaripartierna om hur tvister på hyresmarknaden ska lösas. Liberalerna anklagar Socialdemokraterna för att ha styrt utredaren bakom deras rygg. Utredaren bekräftar kontakterna.

Reformer på hyresområdet var en central fråga för att Centerpartiet och Liberalerna skulle ingå januariavtalet med regeringen och släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Förenklat står striden mellan de borgerligas krav på friare hyressättning och Socialdemokraternas önskan att reglera hyrorna via bruksvärdesprincipen. En utredning om friare hyressättning ska vara klar den 31 maj.

En kommission ska också till halvårsskiftet redovisa hur lägesfaktorn bättre ska kunna avspeglas vid hyressättningen.

Så långt principerna och de stora stridsfrågorna, där Vänsterpartiet hotar med misstroendeförklaring om regeringen föreslår marknadshyror.

Men själva förhandlingssystemet ger upphov till många strider. Hyresnämnderna, som består av en jurist och två partsrepresentanter, har uppemot 30 000 ärenden per år. Hyresförhandlingslagen ger stort utrymme för parterna att komma överens om hur förhandlingar ska skötas och vad de ska avse. Förhandlingar förs på flera plan, centralt och lokalt, och om ett flertal frågor. Systemet är inte alltid lätt att förstå för en enskild hyresgäst.

Lägg därtill att de allmännyttiga bostadsbolagen och Hyresgästföreningen har ett organ för tvistelösning i Hyresmarknadskommittén, medan en sådan saknas för de privata bolagen.

Liberalerna och Centerpartiet vill förändra systemet och minska Hyresgästföreningens inflytande. Så här står det i januariavtalets punkt 44:

"Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls."

Regeringen tillsatte utredningen Mer effektiva hyresförhandlingar som lämnades av hovrättsrådet Jan Josefsson vid nyår. Uppdraget var att föreslå en oberoende lösning i form av skiljedom då förhandlingar mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen strandar och drar ut på tiden. Det är inte ovanligt att hyresgäster får retroaktiva höjningar.

Men när utredningen lämnades fanns inget förslag till lagstiftning om skiljedom. I stället ska skiljeförfarandet baseras på avtal mellan parterna, vilket skulle ge Hyresgästföreningen en fortsatt stark ställning. Utredaren Jan Josefsson bekräftade för Svenska Dagbladet att han kontaktats av Justitiedepartementet i frågan i september.

Det fick Liberalerna att reagera. Så här skriver partiledaren Nyamko Sabuni i partiets tidning NU:

”Varken fri hyressättning i nyproduktion eller ett större genomslag för läge och kvalitet på hyrorna i befintligt bestånd kommer införas enligt den tidsplan vi var överens om i januari 2019. I en annan redan försenad process – den om ett oberoende skiljedomsförfarande för att få hyresförhandlingarna att fungera bättre – har vi upptäckt att regeringen utan att prata med oss har beordrat en utredare att inte lägga fram några lagförslag överhuvudtaget.”

I dagens Expressen förnekar justitieminister Morgan Johansson att regeringen lagt sig i frågan:

– Regeringen har inte ändrat i direktiven. Justitiedepartementet har tagit del av förslaget. Detta bereds inom ramen för januariavtalet. Det återstår frågor att hantera för att uppfylla punkten om effektivare hyresförhandlingar.

Men Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson är upprörd:

– Det finns täta kopplingar mellan S och Hyresgästföreningen. Utredaren har fått instruktioner om att inte lägga fram det som vi var överens om enligt januariavtalet. Det är väldigt allvarligt.

Nu pågår förhandlingar om att lösa tvisten om hur tvister ska lösas vid hyresförhandlingar.

Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Logga in
eller

Köp FOKUS ONLINE utan bindningstid!

Prova 1 månad för 1 krona

Kampanjpris 1 krona första månaden därefter 149 kronor per månad.

Detta ingår:

Obegränsad tillgång till alla online-artiklar.

Aktuella analyser och fördjupningar.

Dagligt nyhetsbrev.

Fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap.

Fortsätt

Jag godkänner villkoren för Fokus (FPG Media AB).

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera