Aktuellt

Sabunilinjen i otakt med L-väljare – en klar majoritet ogillar SD starkt

När Liberalerna öppnar dörren för samtal med SD markerar Centerpartiet tydligt att den är stängd. Men båda partiernas sympatisörer är överens: 69 procent i båda partierna ogillar SD starkt, visar SOM-undersökningen 2020 som presenterades i dag.

 

I söndags tog Liberalernas partiråd ställning i regeringsfrågan där den avgörande frågan var om L efter valet 2022 ska kunna ”söka samsyn” med SD (eller V).

Kanske skulle de väntat in dagens SOM-presentation, för deras väljare ger ett något annat svar. C o L är de borgerliga partier som ogillar SD mest, rent av mer än S-väljarna.

Det finns också förändringar där M och KD markerar mindre avstånd till SD, minst avstånd till SD (förutom partiets egna) har i dag KD, följt av M.

– Det finns en kamp om det ideologiska landskapet som pågår här och nu, sa professor Henrik Ekengren Oscarsson på dagens presentation.

Det märks även när väljarna själva definierar sig på höger-vänsterskalan. Sedan 2014 syns en förändring där framförallt C men också L-väljare placerar sig mer till vänster i dag än 2014.

Väljarnas egen placering på höger-vänsterskalan sedan 2014:

Från ett högerblock och ett vänsterblock, finns det allt tydligare i dag två partier i mitten mellan höger- och vänsterblocken.

Det finns också ett intressant inslag i tabellen som visar vilka partier sympatisörerna gillar eller ogillar i övrigt.

Bland de rödgröna partierna finns det näst bästa partiet bland de andra rödgröna. Hos C-sympatisörerna är det S, medan L-sympatisörerna delar sig mellan C och M. Även här blir inställningen till SD väldigt tydlig, där M- och KD-sympatisörer är mer positiva till SD än andra partier.

SOM-undersökningen genomfördes 2020 för 35 året, 22 500 personer har valts ut slumpvis och svarsfrekvensen var 51 procent. Undersökningen genomfördes 14 september till 21 december 2020. Huvuddelen av svaren kom in under inledningen av perioden.

 

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera