Chef vid Bombardier frias från jättemuta

En chef vid företaget Bombardier i Sverige har inte erbjudit 800 miljoner kronor i muta vid en affär i Azerbajdzjan, anser Stockholms tingsrätt. Fällande domar för mutor utomlands är mycket ovanliga.

Text: Ola Westerberg

Bild: Henrik Montgomery / TT

Beloppet på 800 miljoner kronor var vad det azeriska partnerföretaget Trans-Signal-Rabita skulle tjäna på installation av Bombardiers signalsystem vid järnvägen i den ökänt korrupta forna sovjetstaten.

Beloppet är den näst största påstådda muta som nått svensk domstol (Telia betalade tre miljarder kronor till Uzbekistans diktatorsdotter).

Hela affären i Azerbaijan var värd 2,7 miljarder kronor för Bombardier och dess partnerföretag. Enligt åklagarna riggade de båda bolagen upphandlingen 2013 tillsammans med den statliga järnvägen. Den som ska ha mutats var en chef vid järnvägen som också företrädde TSR.

Men bevisningen är i vissa delar tunn, anser rätten. Det är inte uppenbart att upphandlingen riggades, till exempel.

Det är inte heller klarlagt vilket inflytande järnvägschefen hade på upphandlingen, eller att valet av TSR inte skedde på affärsmässiga grunder. Därför är det inte bevisat att förmånen som erbjuds är ”otillbörlig”.

Bombardierchefens advokat Tomas Nilsson är mycket nöjd.

– Tingsrätten säger att den inte behöver gå in på uppsåt. Den frikänner redan på objektiv grund: det är inte visat att det här utgjorde ett mutbrott, säger han till Fokus.

Chefsåklagare Staffan Edlund säger att han ska analysera domen innan han beslutar om eventuellt överklagande.

Affärsområdeschefen säger sig inte ha känt till några oegentligheter inom Bombardier, som är ett kanadensiskt bolag men där signalsystem såldes från Stockholm.

Bombardier har också avfärdat anklagelserna. Men även Världsbanken, som gav Azerbajdzjan lån för affären, har preliminärt beskyllt företaget för korruption och hotat med sanktioner. Fallet utreds också i USA.

En omständighet som åklagaren inte hade med i sin gärningsbeskrivning var mellanhanden i affären, Multiserv Overseas Ltd. Detta brittiska bolag utan anställda eller kontor tjänade omkring en halv miljard kronor på affären utan att tillföra någonting, och ägdes av ryska ljusskygga partners till Bombardier.

Tingsrätten anser att omständigheterna kring Multiserv ”framstår som mycket märkliga och att det finns skäl att tro att dessa inte varit affärsmässigt betingade. Som åklagarna fört sin talan saknar emellertid affären betydelse för otillbörlighetsbedömningen”, skriver rätten.

Edlund anser inte att det var ett misstag att inte ha med Multiserv i gärningsbeskrivningen.

– Vi har utrett det så långt vi har kunnat, men vi har inte ansett att vi kan åtala någon i Sverige på det vi har fått fram.

Fällande domar för mutor utomlands är mycket ovanliga i Sverige. Beviskraven anses mycket höga. I Teliafallet friades tre chefer eftersom diktatorsdottern inte ansågs mutbar enligt lagen – hon ansvarade inte formellt för telekomfrågor.