De har velat väl

Text:

Nu har liberalerna varit där och nallat av den förbjudna frukten igen. Denna gång var det ungdomsförbundet Lufs Stockholmsdistrikt som på sitt årsmöte klubbade igenom förslag om att tillåta incest mellan syskonpar och att avkriminalisera nekrofili, om någon eventuellt skulle vilja testamentera sin kropp till personer med morbida böjelser.  

»Ni fattar väl att folk skrattar åt er liberalism, puckon«, skrev partiveteranen Carl B Hamilton på Facebook, och frågade: »Vilka fler samhällsutmaningar står på topp 100-listan för Stockholms unga liberaler? Sex med flodhäst?«

Så kan det gå till i det å-ena-sidan-å-andra-sidan-parti som förr hette folkpartiet.

Det är knappast första gången som liberalerna är oeniga om huruvida den personliga friheten eller moralen ska väga tyngst i sexuallagstiftningen. När en statlig kommitté 1983 förordade legalisering av sexuella relationer mellan nära släktingar sa folkpartiet nej. Vice partiledaren Birgit Friggebo motiverade med att »lag inte skall formuleras så att det som för de allra flesta människor ter sig onaturligt betraktas som helt naturligt«. Men tillade att »en dömande och fördomsfull attityd inte får visas mot människor som bedriver incest«.

1994 ville en majoritet av riksdagen kriminalisera innehav av barnpornografi – men stoppades i konstitutionsutskottet av moderaterna och folkpartiet, som principiellt både var för och emot förslaget. »Det gäller att noga tänka sig för så att ett innehavsförbud av barnporr inte smittar av sig på andra områden«, förklarade partitoppen Lars Leijonborg.

Att vara liberal är att vara kluven, som gamle folkpartiledaren Gunnar Helén brukade säga.