Ungdomsarbetslöshet – stort problem med begränsad omfattning

Text: Lennart Frykskog

Det är lätt att bländas av chockhöga siffror, men de ska också tolkas rätt. Även Statistiska centralbyrån, SCB, är idag noga med att redovisa att studenter som vill ha extra påhugg räknas in, vilket medför att siffrorna är konstant höga. I fjol vid samma tid var 20 procent av de unga i åldern 16 till 24 år arbetslösa, trots god konjunktur och frånvaro av corona.

Ungdomsarbetslösheten är både skadlig och svårmätbar.

Risken att bli arbetslös större när man är ung

Uppsalaforskaren och professorn i nationalekonomi Oskar Nordström Skans har studerat det flerbottnade ämnet genom åren. Redan 2004 visade han i en rapport att ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet fortsätter att vara arbetslösa i betydligt större utsträckning än andra under de kommande tio åren.

Under åtminstone fem år är en del av den förhöjda arbetslöshetsrisken en direkt effekt av att personen var arbetslös som tonåring.

– Det är uppenbart att många ungdomar har riktigt svårt att hitta arbete nu. Omfattningen kommer att klarna efter sommaren. Risken att bli arbetslös är helt klart större om man är ung, och forskningen visar att det har långsiktiga konsekvenser även för unga, säger Oskar Nordström Skans.

Att unga slås ut först betyder dock inte att de, som grupp betraktad, drabbas värst av långvarig arbetslöshet. En betydligt större andel av de unga studsar snabbare tillbaka till ny sysselsättning i någon form.

Äldre drabbas värre

Oskar Nordström Skans:

– Risken att bli kvar i långsiktsarbetslöshet större för de äldre som faktiskt förlorar sitt arbete. Man kan säga att bland de redan etablerade är det färre som drabbas, men de drabbas värre.

Ett internationellt använt mått som används för att fånga in andelen unga som varken arbetar eller studerar är NEET (Nor in Education, Employment, or Training). Även det måttet redovisas av SCB. Andra kvartalet i år uppgick andelen unga (15 till 24 år) som befann sig i den kategorin till 6 procent.

Men bland dem som var i eftergymansial ålder (20 till 24 år) var andelen 10 procent, såväl för kvinnor som för män. Bland dem i övre tonåren gick 2 procent helt sysslolösa.

Hur det ser ut i det tredje kvartalet och i höst får vi se.