Domaren dömer

Text:

För ett sekel sedan kom den svenska högern och vänstern överens. De enades om att makten skulle ligga hos folket, och att den inte skulle delas.

I många andra länder tänkte man annorlunda. Politikerna skulle inte få göra vad som helst. Det behövdes domstolar för att balansera politikernas makt, för att se till att vissa rättigheter och tidlösa ideal respekterades. Charles-Louis de Secondat Montesquieus tankar var lika frånvarande i svensk lagstiftning som Luis Aragonés var i svensk fotboll.

Men på väldigt kort tid har någonting hänt i Sverige – och sällan har det varit tydligare än den gångna veckan. Förra fredagen öppnade några domare i praktiken för att flytta flygtrafik från Bromma till Arlanda genom ett beslut i  Mark- och miljööverdomstolen På tisdagen väntade alla på om Högsta förvaltningsdomstolen skulle sänka skatten för landets höginkomsttagare. Och på onsdagen sänkte juristerna i Lagrådet regeringens förslag om att landstingen inte längre ska vara skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården.

Jurister, jurister, jurister. Som plötsligt bestämmer i politiska frågor.

Det må låta jobbigt att vara regering när en ny yrkesgrupp plötsligt har fått makt. Men för vår nuvarande statsminister – som inte verkar så sugen på att bestämma någonting – kanske detta blir en välsignelse.

Ta bara Förbifart Stockholm. Motorvägen väster om Stockholm är ju faktiskt uppe i domstol för tillfället. Tänk om juristerna skulle kunna berätta vad som gäller?

Sedan kanske de kan ta tag i välfärdsvinsterna, ITTP, Västsvenska paketet, kärnkraften och andra frågor där det är så … jobbigt.

För vem behöver komma överens när det finns domare?