Fint pris till Nalin Baksi

Text:

Bild: Jezzica Sunmo

Sjuksköterskan, opinionsbildaren och Fokus-krönikören Nalin Baksi har tilldelats Selanderpriset för 2024.

– Nalin Baksi uppträder med mod och trovärdighet och hennes konsekventa kamp mot intolerans och inskränkthet gör hennes röst viktigare än någonsin säger Andes Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens stiftelse.

Selanderpriset är instiftat av Eskilstuna-Kuriren för att erinra om J A Selanders gärning. Selander var chefredaktör för tidningen under många år och en av få publicister i Sverige som stod upp för det fria ordet under åren kring andra världskriget. Han bidrog därför till att svenskarna fick kännedom om nazisternas och Hitlers agerande under krigsåren och tiden strax innan, trots statens försök till censur och indragningsmakt. Prissumman är 100 000 kronor.

Motiveringen till årets pris lyder:

”Med en tydlig och konsekvent röst för respekt och tolerans mellan individer och grupper oavsett etnicitet, religion och partipolitisk hemvist utgör Nalin Baksi en ledstjärna i försvaret av demokratiska värden och universella mänskliga rättigheter. 

Nalin Baksi intar en självständig roll i förhållande till politiska partier och etniska grupper. Hon går ingens ärenden och tvekar inte att med ett stort personligt mod utmana ståndpunkter och värderingar – även när detta utsätter henne personligen för obehag och risk. Hon personifierar budskap om försoning och brobyggen. Därmed väcker hennes gärning hopp om ett samhälle byggt på samförstånd och tillit.”

– Det är en skam för Europa att antisemitismen åter har trängt in i vår vardag. Det är sorgligt och skrämmande att judar i Sverige inte känner sig trygga. Varje individ har ett ansvar att reagera när vi ser våra medmänniskor trakasseras säger Nalin Baksi i en kommentar.