Las-striden är över – här är frågorna som blev avgörande

Text:

Bild: TT

Frågan om anställningstryggheten har dominerat under hösten. Nu kunde den lösas genom att LO:s två största förbund gjorde upp vid sidan av de andra.

Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal, framhöll att man med detta slipper ”klåfingrigheten hos politikerna kring LAS”. Och pekade på tre huvudpunkter man nu uppnått:

• Allmän visstid som anställningsform ersätts av särskild visstid, och de som haft sådan ska få tillsvidareanställning efter 12 månader i stället för som i dag 24 månader.,

­– Allt för många kvinnodominerade branscher har använt korttidsanställningar vilket gör att de får svårt att planera sitt liv, sa Johan Ingelskog.

• Den så kallade hyvlingen, att sänkt sysselsättningsgrad kan tillämpas ska få särskilda regler med ordning på när det sker, omställningstid om det införs och med större rättsäkerhet.

• Omställningsmöjligheterna blir bättre även för visstidsanställda och personliga assistenter som tidigare varit undantagna.

Det handlar också om möjligheterna att skaffa kunskaper för utvecklinga i jobbet eller nytt jobb:

– Den kompentensutveckling som det här omfattar gäller både under och mellan anställningar. Den ger stöd till utbildning i upp till ett år, med 80 procent i ersättning. Anställda ska kunna utbilda sig under livet och stärka sin ställning, sa Mattias Dahl, vice vd i Svensk Näringsliv.

Frågan vad som är saklig grund till uppsägning har också varit ett tvisteämne. Nu byter man namn på det till sakliga skäl och skapar en försäkringslösning för de som sägs upp, med a-kassa och utfyllnad upp till 80 procent.

Parterna ska nu fortsätta utreda en a-kassa som bygger på kollektivavtalade lösningar.

– För oss var det viktigt att få en stabil arbetslöshetsförsäkring oberoende av riksdagsmajoritet. Om parterna tar hand om modellen stärks den, sa Veli-Pekka Säikkälä.

Januariavtalets punkt om att Lagen om anställningsskydd ska moderniseras har skapat en hård debatt och motsättningar. Januariavtalet stipulerade att LAS skulle utredas, men den så kallade Toijerutredningen avvisades samfällt av facken.

I stället kunde de privatanställda tjänstemännen inom TCO och Saco via kartellen PTK sluta en överenskommelse med Svensk Näringsliv i oktober.

Men LO sa då nej till avtalsförslaget. Sedan dess har det skett informella kontakter mellan parterna.

Dagens besked innebär att LO inte får en enad linje i frågan. Sju förbund har en hård linje i frågan, att i stort sett inga avsteg kan accepteras. Men sju förbund har visat en större vilja till kompromisser, framförallt IF Metall.

Helt avgörande är nu är de dominerande förbunden som ställer sig bakom. Kommunal är LO:s största förbund med runt 500 000 medlemmar och IF Metall har 300 000 medlemmar.

Dagens besked släcker inte elden inom LO, men kommer med all säkerhet det att göra det på den politiska arenan. Centerpartiet och Liberalerna har redan sagt de är beredda att bygga en ny lag på förhandlingsresultatet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Att de tyngsta LO-förbunden nu nått en likartad överenskommelse gör att den kommer att ligga till grund för en ny lag.

Delar av LO:s ledning och IF Metall ville göra upp redan i oktober, men fick då en majoritet i LO-styrelsen mot sig. Det som hänt nu är att Kommunal har anslutit sig till IF Metalls linje, då ändrades också majoriteten vilket öppnar för att LO och flera fackförbund kan hänga på avtalet så småningom.

Både IF Metalls och Kommunals förbundsstyrelser har ställt sig bakom avtalet.