Forskning: Motstridiga svar om coronaviruset är luftburet

Text: Ebba Blume

Bild: TT

Det nya coronavirus som leder till sjukdomen covid-19 sprids framför allt genom droppar, exempelvis av saliv och droppar från hostningar och nysningar. Kan det nya coronavirus som leder till covid-19 smitta genom små droppar i luften?

Få studier beskriver hur virus som orsakar covid 19 fungerar i sjukhusmiljöer, enligt Vetenskapsradion Hälsa.

Experiment som publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine visar att det nya coronaviruset kan överleva flera timmar i luften – men det är i labbmiljö. Detta behöver inte betyda att det fungerar på samma sätt exempelvis ute på ett sjukhus. Beskedet är avgörande för vården, för det är bland annat ovissheten om huruvida coronaviruset är luftburet som resulterar i de olika synsätten på hur man ska bygga upp sin skyddsutrustning i samband med vård av patienter med covid-19.

Forskare, bland annat i Lund, undersöker nu pyttesmå osynliga droppar i luften- aerosoler, för att se om viruset verkligen är luftburet. Men resultatet kommer att dröja.

Och den internationella forskning som i dagsläget finns om huruvida det nya coronaviruset kan finnas i aerosoler har visat på motstridiga resultat, enligt Jakob Löndahl docent i aerosolteknik vid Lunds universitet.

– I några av dem hittar man viruset i luft, i andra studier hittar man inget alls, säger han till Vetenskapsradion.

I studie från Nebraska hittade forskare i sin tur virus i luften

LÄS OCKSÅ: Är det fler som dör i Sverige än vanligt?

I en studie från Wuhan i Kina har forskare hittat samma koncentration av viruset sars-cov-2 på många ställen i luften; vid sjukhusentréer som vid personalens omklädningsrum och vid toaletterna. Men i en annan annan studie från Singapore hittade forskarna inget virus alls i de små aerosolerna i luften i sjukhusets patientrum.

Däremot hittade de vid ytprovtagningar i ventilationsrör viruset på två, tre ställen. Men av detta drar Jakob Löndahl inte slutsatsen att det nya coronaviruset kan spridas genom ventilationssystem; har det väl fastnat i systemet kommer det inte vidare därifrån, och efter ett par dagar finns antagligen inga levande virus kvar där.

I studie från Nebraska hittade forskare i sin tur virus i luften, men studien är inte granskad av andra forskare och då är resultaten oklara. Även om man skulle kunna bekräfta luftburet virus måste man också undersöka om den mängden virus i så fall är tillräckligt stor för att kunna leda till sjukdom.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.