Hundratusentals flyr från Ryssland

Över en miljon ryssar beräknas ha flytt landet sedan krigsutbrottet. Många är högutbildade och på sikt kan det skapa problem för Ryssland.

Text: Rasmus Canbäck

Bild: AP

Sedan president Vladimir Putin deklararerade ”partiell mobilisering” den 21 september har hundratusentals ryssar flytt hemlandet. Redan under de första dagarna efter mobiliseringsordern trädde i kraft uppges mer än 200 000 människor ha tagit sig till gränsområdena. I dag kan den siffran, som är svår att få bekräftad, vara uppemot en halv miljon människor.

Reaktionen från Europa har inte väntat på sig. Redan tidigare i år stängde baltstaterna och Polen gränserna mot Ryssland. Och efter mobiliseringen följde Finland efter. Turistvisum dit var innan dess det vanligaste sättet för oppositionella ryssar att lämna landet för att söka asyl i Europa.

Inte bara dissidenter och högutbildade som flyr

Den svenska människorättsaktivisten och Rysslandskännaren Martin Uggla menar att mobiliseringen i har vidgat kategorierna av människor som lämnar landet. Efter krigsutbrottet i februari var det primärt dissidenter och högutbildade som flydde.

– Det som skiljer nu är att även människor som inte deltagit politiskt, eller som inte offentligt motsatt sig den så kallade specialoperationen, också lämnar. Människor som tidigare inte tagit ställning tvingas att ta ställning. Nu ställer man risken att bli inkallad mot vad migration innebär.

Reaktionerna från Kreml på flykten har varit svagare än vad Martin Uggla väntade.

– Man har inte sett många reaktioner från Moskva. Stängningen av gränserna den 28 september, som det ryktades om, har uteblivit. Snarare har mobiliseringsordern skapat intern debatt där även Försvarsdepartementet har kritiserats för oprofessionell hantering, till och med i statsmedia. 

Oenighet i EU om ryska migranter

Samtidigt klyvs EU i sin syn på de ryska migranterna, vilket gör att Bryssel tiger.

– Det beror säkert på en splittring mellan medlemsstaterna där framförallt Baltikum och Polen utmålat ryssarna som dels ett potentiellt säkerhetshot, dels som lyxturister, säger Uggla. 

– Tyskland å sin sida har sagt att man ska välkomna alla som flyr Ryssland på grund av risken att bli inkallad och att man ska testa deras ärenden enligt asylrätten. I Sverige saknas fortfarande ett tydligt besked.

Martin Uggla menar att migrationen på sikt kommer skapa problem för Ryssland.

– Ett som är säkert är att den fortsatta utströmningen av framförallt välutbildade och något mer bemedlade ryssar kommer medföra en enorm brain drain för landet, och på sikt orsaka stora utmaningar.

Fakta: Flykten från Ryssland

Nästan en miljon människor beräknas ha lämnat Ryssland sedan krigsutbrottet i februari fram tills ordern om mobilisering gavs den 21 september. 

Efter mobiliseringen har kilometerlånga bilköer visats i videor på sociala medier med folk som söker sig mot gränserna. Med Europas stängda gränser går strömmarna framför allt till forna Sovjetstater, däribland Kazakstan, Georgien och Armenien.

Till Kazakstan talas det om att 300 000 människor har tagit sig över gränsen, medan 100 000 har sökt sig till Georgienoch det nyligen krigsdrabbade Armenien, vilket har lett till att bostadshyrorna i dessa länder skjutit i höjden.

***

Toppbild: Bilkö vid Rysslands gräns mot Georgien.