Hur tänkte SVT nu?

Text:

Bilden kom sju minuter in. På skärmen i »Aktuellt«-studion, bakom sd-ledaren [[Jimmie Åkesson]] och integrations­minister [[Erik Ullenhag]], hade dessförinnan ett antal – också svårförklarliga – foton exponerats. Omslingrande händer i olika hudfärger, desperat kvinna i förmodat utvecklingsland och en inzoomad skål med ris (?).

Nu visades en kvinna i niqab – den i Sverige extremt ovanliga nästan heltäckande slöjan. Varför den skulle illustrera svensk integrations­politik trotsar förståndet.

Fotot är bara en i en lång rad av besynnerligheter från SVT:s nyhetsorganisation den senaste tiden. Just i relationen till sverigdemokraterna finns fler exempel. Som hur nyhetsprogrammen börjat använda ordet »islamkritisk« i stället för främlingsfientlig.

Det politiska satirprogram­met »Elfte timmen«, med Peter Settman i spetsen, var ett annat märkligt inslag. Mest kritiserad är nog ändå valvakan, med Kristian Luuks putslustiga skämtande med Bert Karlsson

Karin Hübinette sparkades från programledarposten i »Agenda«. Detta med hänvisning till att hennes syster, moderatpolitikern [[Hillevi Engström]], blivit ny arbetsmarknadsminister. Trots att Hübinette under de två senaste åren då systern var ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott ansetts (och framstått) som oberoende.

Exakt vad som ligger bakom att den inre kvalitetskompassen snurrar vilt är oklart. Men SVT:s personalkultur de senas­te åren är nog en förklaring.

I september sa bolaget med kort varsel upp 35 reportrar, redan hårt mörbultade, anställda på bemanningsföretag. Manövern fick, enligt Resumé, ett 60-tal fasta medarbetare i spetsen att skriva ett protestbrev till SVT-ledningen.