Jesus slåss mot porren

Text:

Bild: Scanpix

Julen regerar bland de religiösa högtiderna. Åtminstone på Google. Sökordet »christmas« dominerar stort över systerfestligheterna »ramadan« och »chanukka«. Kyrkans ställning ser fortsatt stark ut. I strid med allt snack om krisen för svenska kyrkan så ligger även sökningarna på ordet kyrka på en oförändrad nivå under de senaste fem åren.

Globalt sett kan dock julen vara på väg att utkonkurreras av porren, om man ska tro sökjättens statistik över vad folk letat efter på internet. Medan de engelskspråkiga sökningarna på porr visar en stadigt uppåtgående trend har de julrelaterade sökningarna minskat.
Brytningspunkten kom 2008, då porren för första gången gick om julen i popularitet.

Kyska julkramare kan kanske finna tröst i det faktum att Sverige avviker från den globala snuskkurvan. Det är nämligen färre och färre som googlar på porr i det här landet, kurvan pekar neråt sedan en peak i mitten av 2006. Sökningarna på jul däremot, fortsätter träget att skjuta i höjden under slutet av året.

Även i en annan global industri märks traditionens makt. Antalet Googlesökningar på Coca-Cola har sjunkit markant sedan 2004. Den hederliga svenska julmustens sökstatus tycks däremot oförändrad genom åren.

Samtidigt har begreppet Norénjul så få sökningar att det inte ens går att göra ett diagram över det.
Vilken slutsats kan då dras av all denna information?

Kanske att svenska folket trots gnäll, julstress och en överdos av släktmys, är rätt förtjusta i denna högtid. Nymodigheter, vare sig det handlar om porr eller läskedryck, göre sig därmed icke besvär. Anna Ritter