Ny kontroversiell behandling: Allergisk mot nötter? Ta en nöt!

Text: Maja Lundbäck

Bild: TT

En om dagen. Efter middagen mortlar Viktor Nordgren sönder en jordnöt och blandar smulorna med yoghurt, för att dölja smaken. Det här är det vidrigaste han vet.

– Jag tänker ändå fortsätta med min kvällsrutin för att vara säker på att behålla min tolerans, säger han.

När Viktor Nordgren var fem år råkade han äta några jordnötsringar på ett kalas och fick en så svår allergi att han fick åka till sjukhus. Att allergin inte växte bort ställde till det i vardagen. Han var alltid rädd att det skulle hända igen.

Undvikande har länge varit approachen i Sverige mot matallergi. Men kan en ändring vara i sikte? Det är känt att immunsystemet kan vänjas vid allergiframkallande livsmedel. Oral immunterapi, som går ut på att man sväljer först små och därefter lite större doser av det som man är allergisk mot, lyfts oftast fram som mest lovande när det kommer till att bygga upp tolerans mot födoämnesallergier.

I Finland har man satsat hårt på att få ner landets matallergier genom ett landsomfattande folkhälsoprojekt. Här har tänket kring att bygga upp tolerans varit aktuellt en längre tid.

– Vi avslutade finska allergiprogrammet för ett år sedan och håller på att sammanställa data. Vi ser redan nu att vi har haft en nedgång i specialkost. Allergidieterna har minskat med nästan hälften. Mjölkproteinallergi, som har varit vanligt i Finland, har minskat med hälften på tio år, berättar Mika Mäkelä allergiforskare vid Helsingfors universitet.

Troligen har det funnits en hel del personer som har haft avancerad specialkost på grund av födoämnesallergier, men där det vid närmare granskning inte har funnits medicinska skäl, förklarar han. Allergier kan ju växa bort. Men också behandlas bort, har det visat sig. För 15 år sedan var Mika Mäkelä förste forskaren i Skandinavien med att låta barn med mjölkallergi behandlas med oral immunterapi. Numera forskar han kring jordnöts- och äggallergi och uppskattar att omkring 150 patienter har behandlats mot jordnötsallergi i Finland. Fast här handlar det inte om att bota.

– Nej, vi har bara ökat toleransen. Vi vill inte att patienterna ska behöva gå runt och vara rädda för att råka få i sig spårämnen.

Nu har svenska aktörer börjat snegla på den finska modellen. I maj anordnar Astma- och allergiförbundet »Toleranskonferensen« med Mika Mäkelä som en av inledningstalarna. I Sverige är Caroline Nilsson, barnallergolog vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm, sannolikt den som har lagt mest krut på området. I en svensk studie lät hon 23 jordnötsallergiska ungdomar bygga upp tolerans genom att äta allt större mängder under skydd av ett läkemedel. Till sist trappade man ner medicinen. Samtliga deltagare hade haft anafylaxi, en potentiellt livshotande allergisk reaktion, men alla blev mycket mindre känsliga. Fast det tog olika lång tid att sätta ut läkemedlet och på slutet inträffade en del biverkningar.

– De allra flesta fick lindriga reaktioner, medan enstaka fick mer allvarliga, säger Caroline Nilsson.

En av deltagarna i studien är Viktor Nordgren. Han blev allergisk under studien.

– Det var för att jag käkade jordnötterna när jag inte var helt frisk, för att medicinen trappades ner för fort eller för att jordnötsdosen ökade för snabbt.

I fjol uppstod ett bakslag för oral immunterapi. Forskning publicerad i »The Lancet«, en genomgång av tolv studier, visade att biverkningar knappast var ovanliga. Barn som fått oral immunterapi drabbades oftare av anafylaxi (kraftig reaktion) jämfört med kontrollgruppen. Men Caroline Nilsson ser positivt på framtiden trots larm om biverkningar.

– För mig är det inte konstigt att de med jordnötsallergi som genomgår behandling med oral immunterapi oftare har anafylaxi än de som endast undviker jordnötter, säger hon.

Hon menar att man självklart behöver informera om och fundera över om det är värt riskerna för att senare uppnå högre toleranströskel.

Oral immunterapi går ännu tvärs emot rådande rekommendationer. Men så kommer det sannolikt inte vara så länge till. I USA godkände precis amerikanska läkemedelsmyndigheten, en medicin mot jordnötsallergi. Kapslarna, som skrivs ut av läkare, innehåller verkligen riktigt jordnötspulver.

Mika Mäkelä menar att det är viktigt att medicinen används korrekt för att det inte ska bli farligt för patienterna.

– Jag tycker att det behövs mer forskning, säger han.

Caroline Nilsson är mer positiv till det nya läkemedlet:

– Jag tycker det är bra att det äntligen sker något inom området. Vi på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset har deltagit i de studier som gjorts för att få godkännande för detta läkemedel. När det gäller de restriktioner som läggs på läkemedlet – alltså att det endast är vissa som får utföra denna behandling – så tycker jag att det är bra, säger hon.

Redan nu ligger en ansökan om godkännande på europeiska läkemedelsmyndighetens bord. Men det kan dröja något år innan läkemedlet kommer till Sverige och Finland.

***

FAKTA: Kontroversiell behandling godkänd

Den nya medicinen som godkänts i USA heter Palforzia och är tänkt för barn mellan 4 och 17 år. Det är meningen att man ska fortsätta att undvika jordnötter även om man tar medicinen. En palforziabehandling har ett listpris i USA på nästan 9 000 kr/månaden ($890) och gett nytt bränsle i debatten om läkemedelsbolagens prissättningar. Innehållet i medicinen är nämligen malda jordnötter.