Rotation i maktens innersta

Text:

Axel Wallenberg, »Vava« kallad, var den stora doldisen i familjen och hade aldrig något operativt jobb i något av sfärens bolag.

De som har lett imperiet på senare år är Vavas farbror, den nu 85-årige Peter »Pirre« Wallenberg. I dynastins topp finns också Pirres båda söner Jacob och Peter »Poker« Wallenberg, och brorsonen – Vavas bror – Marcus (»Husky«).

Axel Wallenberg saknade inte makt. Han satt till exempel i styrelsen för Knut & Alice Wallenbergs stiftelse – kärnan i imperiet, en av Sveriges största förmögenhetsmassor och den enhet från vilken hela industriimperiet styrs.

Denna tiohövdade församling består av fem som heter Wallenberg (ovan nämnda fyra kusiner plus Pirre som är ordförande), och fem som inte heter det. Eftersom styrelsen utser sig själv är det viktigt att det finns tillräckligt många Wallenbergare som kan utse nya familjemedlemmar för att ha makten över imperiet.

Axels bortgång reser nu flera frågor. Ska en ny Wallenberg göra entré i maktens finrum, och i så fall vem? Blir det i så fall någon från en ny generation, den sjätte sedan anfadern KA som gett namn åt stiftelsen?

Enligt Affärsvärlden finns det 27 unga män och kvinnor i denna generation att välja emellan. Vem det blir är inte bara en intressant personnyhet. Det får också återverkningar på vilken gren av familjen som har makten.

Marcus barn är de äldsta och på pappret de som kanske är mest redo att ta över. Men på senare år har Pirres gren, med sönerna Jacob och Peter, dominerat sfären. När Axel nu är borta, ska denna gren flytta fram sina positioner ytterligare?