SD stärks bland invandrare och S belönas för pensionärsflört

Sverigedemokraterna går fram starkt i en grupp där tidigare varit svaga: utrikes födda. Socialdemokraternas betoning av att stärka pensionerna verkar löna sig bland de som redan är pensionärer. Och Liberalernas vändning i synen på SD verkar straffa dem hårt.

Text:

De fördjupade redovisningen av Statistiska Centralbyråns, SCB:s, undersökning som kom i dag beräftar att synen på SD i hög grad tycks påverka väljarnas partisympatier.

Centerpartiet gottade sig efter valet i att de lyckats locka väljare bland storstädernas välutbildade kvinnor. Inte minst spelade deras ställningstagande mot SD in, trodde de själva. Den bilden förstärks i SCB:s undersökning.

C ökar sitt stöd rejält bland de som är mitt i livet, åldergruppen 35–45 och även bland de som är 55–64 år. De ökar i Stockholm, Stockholms län och Malmö och gör det framförallt bland de som har eftergymnasial utbildning.

Socialdemokraterna försvagas bland LO-väljare och går från 40,1 procent i november till 35,1 procent. Men de är fortfarande största parti bland LO-väljarna, med SD som tvåa med stöd av 25,8 procent (mot 22,3 procent i november).

Dagens SCB-undersökning visar att SD stärks bland LO-väljarna. Men det är stor skillnad generellt bland manliga och kvinnliga väljares partisympatier.

S belönas däremot för sin pensionärsflört. I åldrarna 65-74 år ökar de bland män från 32,1 procent till 38,7 procent. Bland kvinnor i samma ålder från 39 procent till 41,2 procent. De ökar bland de kvinnor som närmar sig pensionen (55–64 år), men minskar i den gruppen bland män.

Sverigedemokraterna gör en framryckning bland utrikes födda. I november hade de stöd av 13,1 procent, i dagens undersökning av 16,3 procent.

Vänstern har fortsatt dominans bland de utrikes födda väljarna, men SD gör en framryckning.

Bland de män som betecknar sig som arbetare är det också nästan jämnt mellan S och SD, de förra får 33,3 procent mot de senares 32,8 procent. För kvinnliga arbetare är skillnaden betydligt större, 42,2 procent för S och 11,9 procent för SD.

För Liberalerna är dagens undersökning en kanske ännu dystrare läsning än förra veckans första SCB-redovisning. Det gamla Folkpartiet brukade betecknas som tjänstemannapartiet. Bland högre tjänstemän har de i dag stöd av bara 2,7 procent mot 4,5 procent i november.

Samma sak bland de utrikes födda, där stödet nu är 1,6 procent mot 3,2 procent i november. Och partirådsbeslutet om vägvalet inför valet 2022 tycks ha lett till väljarflykt i flera väljargrupper.

I Göteborg tappade Moderaterna stort i kommunvalet till Demokraterna, men kunde ändå sätta sig i toppen av styret för staden. Demokraterna är inget riksparti, men i Göteborg ökar nu Moderaterna starkt, från 17,8 procent i november till 23,5 procent i dag. Socialdemokraterna ligger i stort sett still under samma period, och SD tappar nära fem procent i staden.

Kristdemokraterna backar i de flesta grupper, men särskilt markant bland äldre väljare liksom bland dem med längre eftergymnasial utbildning (från 7,1 procent till 4,3 procent).