Spiken i kistan för akutkirurgin i Sollefteå

Text: Ebba Blume

Den omdebatterade frågan om den akuta kirurgiens vara eller icke vara vid Sollefteå sjukhus avgjordes i veckan, då hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att inte återuppta akut kirurgi på sjukhuset. Detta efter en utredning som skulle undersöka om det vore möjligt att återinföra viss akut kirurgi dagtid vid sjukhuset. En nystart skulle enligt utredningen bli alltför dyr, och hälso- och sjukvården i Västernorrland måste spara 600 miljoner kronor under de kommande tre åren.  Utredningen föreslår i stället att man bör överväga att vid sjukhuset vårda äldre, kroniskt sjuka och palliativa patienter, alltså patienter i livets slutskede. Ett förslag som nu ska utredas av sjukhusdirektören och vara färdigt till nämndens möte i januari nästa år.

Sedan 2016 har såväl BB, kvinnosjukvård, akut kirurgi och akutortopedi lagts ned på sjukhuset, där det i dag endast bedrivs kirurgisk öppenvårdsverksamhet. Något som skapat starka protester och massiva reaktioner, bland annat från en sjukhusrörelse, som beskrevs i ett Fokusreportage av Janne Sundling tidigare i år.

Den utredning som ligger till grund för beslutet att inte starta den akuta kirurgin på sjukhuset får dock hård kritik från flera håll, bland annat av Läkarförbundet, som enligt Dagens Medicin kallar utredningen tendentiös.

Gunnas Fors (V), som även är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden uppger för SVT Västernorrland att beslutet kommer att få negativa följder även för andra avdelningar vid Sollefteå sjukhus.

Även Sjukvårdspartiet Västernorrland är kritiskt till utredningen och anser att den bortser från de besparingar som ett återinförande av akut kirurgi i Sollefteå i sin tur skulle innebära för sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik.