Svep: C, L och MP bryter vallöften om skatteflykt

Text: Redaktionen

Bild: TT

Sverige blockerar lag om skatteflykt i EU

De tre januaripartierna Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet sviker alla sina vallöften om att hindra skatteflykt inom EU. Det rapporterar DN. Enligt tidningen hindrar Sveriges regering en EU-lag som tvingar multinationella bolag att offentliggöra hur mycket skatt de betalar i olika länder.

Ebba Busch (KD): omvärldens reaktioner tecken på misslyckande

Att andra länder ser Sverige som ett land utan kontroll på sin smittspridning, får Ebba Busch att i Aftonbladet rikta kritik mot den svenska coronastrategin.

– Jag är oroad över att vi nu har svart på vitt på att andra länder överväger att införa särskilda reserestriktioner gentemot Sverige, när möjligheten finns att öppna upp. Både nordiska länder och andra runt om i Europa. Det i sig är en indikation på någon form av misslyckande, säger den kristdemokratiska ledaren.

Italiens antal döda kan vara många fler

De som avlidit i sviterna av covid-19 i Italien kan vara nästan 19 000 fler än den officiella dödssiffran på 32 000. Det varnar en italiensk myndighet, skriver TT. Antalet döda i Brasilien har nu passerat 20 000, där gravgrävarna i São Paulo börjar få svårt att hinna med.

Debatter:

”Efter en dom från Högsta domstolen lägger åklagare ner Kustbevakningens utredningar om brott mot reglerna för säkra transporter av farligt gods till sjöss”, skriver forskarna Ann-Sophie Sallander och Urban Nuldén på SvD Debatt.

”I det svenska internationella biståndet har man har hållit hårt i förvaltningsutgifterna. Det kan låta bra, men det finns också risker förknippade med att spara in på administration och kringkostnader. I en rapport för Expertgruppen för biståndsanalys som publiceras i dag pekar jag på flera möjliga negativa effekter”, skriver Daniel Tarschys, professor em i stats­vetenskap, på DN Debatt.

”Regeringen behöver ge anvisningar om hur Sverige ska klara en större eller längre kris för livsmedelsförsörjningen. Att enbart förlita sig på marknad och köpkraft räcker inte”, skriver Freddy Jönsson Hanberg, grundare av Totalförsvarsstiftelsen, på Di Debatt.