Sverige kan bli först i världen med förbud mot oljeutvinning

Text: Ebba Blume

Bild: TT

För att fasa ut fossilberoendet är en del av den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L punkt att förbjuda prospektering (det vill säga undersökning av berggrunden i syfte att finna utvinningsbara fyndigheter) av olja, kol, gas och fossilgas. Reglerna skärps också för när utvinning får ske från alunskiffer-den skiffer som uppfyller flest av de egenskaper som krävs för att kunna innehålla gas, och som finns i bland annat delar av Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke.

Även om Frankrike genom en lag som kom för två år sedan var först med beslutet att förbjuda prospektering och nyexploatering av olja, kol och gas, tillåter landet en pågående utvinning av fossila bränslen fram till år 2040.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har därför sagt sig vara särskilt nöjd med att Sverige, som inte har någon pågående utvinning alls, på så sätt blir första landet i världen som får ett stopp för prospektering av kol, olja och naturgas.

I Sverige finns omkring 25 gällande undersökningstillstånd för olja och gas i bland annat Dalarna, Östergötland och på Gotland och Öland, och de flesta av tillstånden löper ut i år eller nästa år.

Men förbudet kanske inte är så miljövänligt som det först kan verka. I stället kan det vara en stötesten för möjligheten att lagra koldioxid under havsbotten, påpekar Anna Åberg, projektledare på Sveriges geologiska undersökning (SGU).

De områden med bergarter som är möjliga för koldioxidlager är nämligen samma bergarter där olja och gas förekommer. Borrar man för att undersöka möjlighet till att lagra koldioxid och påträffar olja och gas, kan förbudet därför innebära att man inte får hantera detta och fortsätta utforska möjlighet till koldioxidlagring.

– Risken är att ett totalförbud kommer att avskräcka företag som annars skulle vilja satsa på att lagra koldioxid under havsbotten, säger Anna Åberg till Fokus.

Efter en utredning som pågår fram till 2020, är tanken att en ny lagstiftning med förbudet ska träda i kraft den 1 januari 2022.