Vädring i skyddad verkstad

Text:

Bild: TT

Studentkåren vid Handelshögskolan i Stockholm har alltid varit stolt över hur nära verkligheten den befinner sig. Nyanlända »småttingar« proppas med beskrivningar om hur kåren fungerar som ett företag. Omsätter hundratusentals kronor. Har kontakter med toppchefer. Kårstyrelsen utmålas som ett träningsläger för framtida toppchefer.

I dagarna ska en ny styrelse väljas. Valet har ett system där kandidaterna och deras program häcklas av en grupp personer. Häcklandet sker både i skrift och live på scen. Härom veckan spreds så årets häcklarskrift digitalt bland studenterna och visade sig innehålla grova sexistiska formuleringar (förmodligen tänkta som något slags metahumor, men på vilket sätt och i vilket sammanhang är omöjligt att förstå).

Formuleringarna publicerades av handelsstudenten (och Fokuskolumnisten) Agneta Berge och har sedan dykt upp i flera massmedier. Kåren upplöste omedelbart häcklingskommittén och drog in texterna. Vilket fick en häcklingsförsvarande student att på kårens hemsida dra verklighetsargumentet; att häcklande på detta vis är »karaktärsdanande« för »framtidens ledare«.

Den verkliga verklighetsträning som Handelsstudenterna har fått den senaste tiden är nog en annan. Det är insikten att de agerar i en offentlighet. Och att hur de formulerar sig får konsekvenser. Inte minst när det sprids skriftligen i en valprocess i en förening med 2000 medlemmar.

Denna insikt har Handels historiskt haft problem att tillägna sig. Nuvarande kårstyrelse verkar dock ha tagit steget in i samtiden. Krishanteringen, som fortsatt med flera insatser under veckan, är värdig vilket framgångsrikt storföretag som helst.