Valvinnare: Pensionerna

Text:

Bild: TT

När Fokus träffar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har det nyligen släppts två rapporter om det svenska pensionssystemet. I Byggnads/Katalys undersökning svarar var tredje väljare och varannan LO-medlem att man är beredd att byta parti på pensionsfrågan. Tanken när pensionssystemet reformerades på nittiotalet var att man skulle få 60 procent av lönen i pension. Fackförbundet Forena konstaterar i sin rapport att pensionsfallet accelererar för varje år som går. I genomsnitt fick en person född 1953, 45 procent av slutlönen i pension, den lägsta nivån någonsin. Den som är född efter 1992 kan förvänta sig en pension under 40 procent av slutlönen om inga ändringar görs.

Ardalan Shekarabi säger att han är förvånad. Över att det politiska trycket från äldre väljare inte är större i Sverige. Han jämför med Danmark, där pensionärers och blivande pensionärers röst väger tungt. I grannlandet blev bryggeriarbetaren Arne Juhl ansiktet utåt för ett pensionssystem i behov av förändring, och »Arne-pension« en valvinnare för de danska Socialdemokraterna. Kanske är det dit Sverige är på väg?

– Jag är övertygad om att det här blir en av de stora politiska frågorna, av den anledningen att om vi inte gör någonting så är vi på väg in i en utveckling där du inte kan ha en pension som ger en god ekonomisk standard, säger Ardalan Shekarabi.

Pensionsgruppen, där alla partier utom V och SD ingår, har enats om att införa riktålder kopplat till medellivslängden i pensionssystemet. Vi behöver arbeta längre i takt med att vi lever längre. Än så länge är dock inget formellt beslut taget i riksdagen.

När kommer ett beslut om riktålder?

– Det är under det här året som besluten ska fattas. Så det är på gång.

I december beslutade riksdagen om ett inkomstpensionstillägg, vilket ger den med en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor upp till 600 kronor mer i månaden. PRO och SPF Seniorerna kräver ett slut på »lappande och lagande« och efterlyser en total översyn av pensionssystemet. Enligt Ardalan Shekarabi gör pensionsgruppens arbetssätt att de stora besluten dröjer.

– Vi jobbar allt eftersom. Det vi har prickat av nu är pensionstillägget, nästa steg blir själva åldersfrågan. Det finns en viss tröghet på det här politikområdet eftersom det är konsensusbeslut till skillnad från andra politikområden.

Var ligger stoppet nu?

– Hittills har S drivit frågan om högre pensionsavsättningar. Men det har inte gått att nå konsensus.

För att lösa de stadigt sjunkande pensionsutbetalningarna krävs det att pensionsavsättningarna ökar, det vill säga hur stor del av inkomsterna som går in i pensionssystemet, säger Shekarabi.

Mellan tummen och pekfingret, vad vill du se för nivåer?

– Ett första steg är att komma upp i 18,5 procent, vilket var utgångspunkten när reformen genomfördes. Då behöver vi en höjning med drygt en procentenhet. Jag tycker det är ett minimum, sedan behöver vi få i gång en diskussion.

Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Regioner ser att det behövs en cocktail av att vi arbetar längre och större statliga bidrag för att kunna hantera det demografiska skifte och ökade vårdbehov Sverige står inför. Även socialförsäkringsministern ser att en större del av statens kaka kommer behöva gå till kommunerna.

– Det är nog rimligt att staten fortsätter tillskjuta mer resurser till den kommunala äldreomsorgen.

Jag tolkar det som ett ja?

– Ja.

En fråga som återstår att bena ut när det gäller riktålder är hur man ska hantera personer som inte kan arbeta längre än i dag. När systemet införs kommer lägsta åldern för när man kan gå i pension kontinuerligt att höjas. Ardalan Shekarabi säger att det krävs en ventil för utslitna för att ge legitimitet åt pensionssystemet.

– Det stora flertalet köper att vi måste arbeta längre, utifrån medellivslängdens utveckling, om man har en lösning för dem som inte kan arbeta längre. Men om du inte har ett svar på vad som händer med utslitna, då minskar stödet för processen som handlar om att få alla att jobba längre.

Vad kan det vara för ventil? Blir det en del av sjukförsäkringen?

– Det rimliga är att det löses inom sjukförsäkringen. Att man har någon form av regler anpassade till äldre och utslitna.

Det finns ett missnöje med pensionerna i Sverige i dag, säger Ardalan Shekarabi. Pension är förknippat med oro och stress. När andelen äldre i samhället växer kommer det politiska trycket på partierna att lösa frågan att växa.

– I slutändan, när det kommer till val, så är det antalet som räknas. Och du har en utveckling där en allt större andel av den svenska väljarkåren kommer att vara pensionärer.

Finns det politiska poäng att plocka här?

– Det blir intressant att se vilka svar partierna ger i frågor som rör pensionen, som rör äldreomsorgen och sjukvårdens tillgänglighet. Den typen av frågor kommer nog att vara mer avgörande i människors val av parti.

Har svenska partier insett det?

– Nej, skulle jag säga. Men så kommer det inte att fortsätta, av matematiska skäl. I takt med att de äldres missnöje växer så ökar trycket på att leverera svaren.

När får vi se ett riksdagsparti beskriva sig som ett pensionärsparti?

– Jag tror att det kommer att komma redan till det här valet, säger Ardalan Shekarabi.