Staten är förlorare i Teliamålet

Text:

Den förre Teliachefen Lars Nyberg frias från misstanken om att han ska ha betalat mutor, bestickning som det heter, till Uzbekistan presidentdottern Gulnara Karimova, för att telekomjätten skulle etablera sig i landet.

För oss som rapporterat om Telia och deras kostsamma äventyr i österled har det länge varit uppenbart att telekomjätten, som till största del ägs av svenska staten, varit involverad i mutor. Att driva en verksamhet på korrupta marknader sker etablering genom just mutor.

Diktaturer må ha ett ansökningsförfarande på ytan, men det hör till styrelseskickets form att det inte inbegriper hela bilden.

Jag minns särskilt en presskonferens, dagen efter att jag hade avslöjat hur Telia i Nepal hade förvärvat telekombolag i landet från kungens svärson, som hade beslagtagit telekombolaget från de tidigare ägarna.

Från Telia-pulpeten hytte Lars Nyberg med fingret:

– Vi har inte betalat mutor!

En tid senare avgick han som vd. Ytterligare några år senare befann han sig i stället inför skranket.

Åklagaren Gunnar Stetler har i Teliamålet velat göra gällande att Lars Nyberg och ytterligare två före detta Teliachefer ska ha mutat Uzbekistans diktatorsdotter med cirka 3 miljarder kronor 2007–2010 i utbyte mot att Telia fick frekvenser och telefonnummer som krävdes som mobiloperatör i det centralasiatiska landet.

I slutpläderingarna i Stockholms tingsrätt anförde Nybergs advokater att det inte var relevant – eftersom Karimova inte kunde betraktas som en mutbar person enligt den svenska lag som gällde vid tidpunkten och som ska tillämpas i detta fall. Därför borde åtal inte ens ha väckts.

Domstolen har i dagens domslut gått på försvarets linje: »det inte är bevisat att påstådda mutor tillfallit någon som tillhör den krets av personer som enligt tillämplig lag kunde göras ansvarig för mutbrott, vilket är en förutsättning för ansvar«.

Många förväntade sig ett sådant domslut – främst för att åtal av detta slag, med internationella förgreningar, är svårutredda, komplicerade att belägga. Men också för att lagstiftningen var inte lika skarp vid den tiden.

Om tingsrätten hade gått på åklagarens linje hade Telia också fått ett förverkande, det vill säga tvingas till domstolen – alltså svenska staten – betala cirka två miljarder kronor. Dessa pengar kommer nu ändå att betalas, men kommer gå till annan en stat. Jo, det är så att man redan har belagt i andra jurisdiktioner att Telia betalat mutor.

Telia har gett mutor motsvarande 2,6 miljarder kronor i Uzbekistan, vilket slagits fast av USA:s finansinspektion. Hösten 2017 godtog Telia att förlikas och betala 7,7 miljarder kronor till nederländska och amerikanska myndigheter för att slippa en utdragen rättsprocess. Av detta belopp kunde cirka 2 miljarder tillfalla svenska staten vid fällande dom i svensk domstol.

Telekomäventyret på dessa korrupta marknader kan summeras till att Telia medgav mutor och betalade sig fri i USA och Holland. Svensk domstol följer svenska lagar. Tingsrätten anser att Gulnara Karimova var omutbar. Därmed går tre forna Teliachefer fria.